Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

20 december 2019

Gunstig nieuws kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Gunstig nieuws voor samenwerkingsverbanden van ondernemens. Zij kunnen straks een voordeel halen uit een uitspraak van de rechtbank omtrent de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Ieder lid heeft volgens de rechtbank recht op de volledige KIA. Let op: de Belastingdienst kan de uitspraak nog aanvechten in hoger beroep.

Maatschappen en vof's

De uitspraak is met name van belang voor de vele duizenden maatschappen en vof's die in het mkb actief zijn.

KIA niet verdelen

Tot nu toe ging iedereen ervan uit dat het bedrag aan KIA dat aan een maatschap of vof toekomt wanneer er geïnvesteerd wordt, verdeeld moet worden onder de deelnemers in de maatschap of vof. Ook de Belastingdienst houdt vast aan dit standpunt en past de wet dan ook zo toe.

Tabel KIA

De KIA wordt in 2019 berekend op grond van onderstaande tabel:

Investering

Tot € 2.300
€ 2.301 t/m € 57.321
€ 57.322 t/m € 106.150
€ 106.151 t/m € 318.449 € 16.051 -/- 7,56% van investering boven
Meer dan € 318.449

Kia

€0
28%
€ 16.051
€ 106.150
€ 0Hieruit blijkt dat bij investeringen in het jaar van bijvoorbeeld € 100.000, de KIA € 16.051 bedraagt. Volgens de uitspraak van de rechter komt deze KIA voor het volle bedrag toe aan ieder lid van het samenwerkingsverband en hoeft de KIA van € 16.051 dus niet onder de deelnemers aan het samenwerkingsverband verdeeld te worden.

Hoger beroep?

Alhoewel de rechtbank haar uitspraak baseert op een arrest van de Hoge Raad, is tegen de uitspraak vrijwel zeker hoger beroep te verwachten. In een vergelijkbare zaak besliste het gerechtshof Den Haag namelijk conform de huidige opvattingen.

Taak voor wetgever

Dat de uitspraak tot ongewenste effecten kan leiden, moet de wetgever oplossen. Dit is niet een taak voor de rechter, aldus de rechtbank.

Let op!

Ongewenste effecten zijn zeker te verwachten, want wanneer in bovengenoemd voorbeeld de vof uit tien vennoten bestaat, wordt in totaal 10 x € 16.051 = € 160.510 aan KIA verkregen, dus zelfs meer dan het hele investeringsbedrag.

Wilt u meer weten over de KIA en uw samenwerkingsverband? Wij adviseren u graag.

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.

Jaarrekening & advies

Wij helpen je graag bij het opstellen, controleren en beoordelen van de jaarrekening. Maar wij gaan ook next level en kijken samen naar de toekomst!

NOW 2.0: correctie subsidie bij ontslag

11-06-2020

Als werkgever moet je rekening houden met een correctie van de te ontvangen NOW-2.0-subsidie wanneer je werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat in de periode van de loonkostensubsidie NOW 2.0. We laten je twee voorbeelden zien. 

Annette van Opzeeland

Pensioen- en Inkomensadviseur

Bartjan Dekker

Controleleider