11 juli 2023

Hypotheekrenteaftrek eigen woning bij scheiden

Als je gaat scheiden heeft dit mogelijk ook financiële gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek van een gezamenlijke eigen woning. Houd dan ook rekening met jouw aftrek hypotheekrente in de aangifte inkomstenbelasting. Die kun je namelijk niet in alle gevallen in aftrek blijven brengen.

Nog twee jaar aftrek hypotheekrente

Ga je scheiden en verlaat je de eigen woning? Dan heb je daarna, onder voorwaarden, nog twee jaar recht op aftrek van de hypotheekrente van die woning.

Let op!

Je kunt alleen de betaalde rente in aftrek brengen voor jouw aandeel in de woning en de hypotheekschuld. Is jouw aandeel bijvoorbeeld 50%, dan kun je ook maar 50% van de hypotheekrente in aftrek brengen.

Aftrek rente als partneralimentatie?

Betaal je meer hypotheekrente dan jouw aandeel? Dan is het meerdere niet aftrekbaar als hypotheekrente eigen woning. Mogelijk kun je het meerdere wel als partneralimentatie in aftrek brengen in jouw aangifte inkomstenbelasting. Is jouw aandeel in de woning en de hypotheekschuld bijvoorbeeld 50%, maar betaal je 70% van de hypotheekrente? Dan kun je 50% in aftrek brengen als hypotheekrente eigen woning en mogelijk 20% als partneralimentatie.

Let op!

Dit kan alleen als je ook daadwerkelijk met elkaar afgesproken hebt dat je deze partneralimentatie betaalt. Leg dit daarom schriftelijk vast in de afspraken die je onderling met elkaar maakt. Komt het tot een rechtszaak, dan kan de rechter je ook verplichten tot het betalen van deze partneralimentatie.

Complex

Het voorgaande lijkt misschien relatief eenvoudig, maar de fiscale regels rondom een eigen woning bij echtscheiding omvatten veel meer. Ze kunnen bijzonder complex zijn in scheidingssituaties. Elke situatie is bovendien uniek en kan tot andere fiscale gevolgen leiden.

Zo ondervond ook een belastingplichtige die na de scheiding in de eigen woning bleef wonen die op naam stond van zijn ex-partner. De belastingplichtige kon de hypotheekrente niet in aftrek brengen, omdat hij geen juridische of economische eigenaar was van de woning. In de huwelijkse voorwaarden was wel een finaal verrekenbeding opgenomen, maar dat hielp de belastingplichtige niet. Door dit verrekenbeding verkreeg hij namelijk geen eigendomsrecht, maar een vorderingsrecht op 50% van de woning.

Win advies in

Als je niet voldoet aan de fiscale regels, heb je mogelijk ook geen recht op aftrek hypotheekrente, terwijl je daar in jouw onderlinge afspraken wel rekening mee hield. Het is daarom belangrijk om je al vroeg in het proces te laten informeren over de fiscale gevolgen van de keuzes en afspraken die je met elkaar wilt maken. Op dat moment kun je namelijk nog andere keuzes maken. Als je je pas bij het opstellen van jouw aangifte inkomstenbelasting laat informeren, is dit over het algemeen niet meer mogelijk.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Jaarrekening & advies
Wij helpen je graag bij het opstellen, controleren en beoordelen van de jaarrekening. Maar wij gaan ook next level en kijken samen naar de toekomst!
Lees verder
arrow right
Mats Molenaar

Mats Molenaar

Assistent-accountant

King Finance
Met King Finance heb je overzicht en grip op jouw financiën. 
Lees verder
arrow right
Alternatieve financieringsvormen 2024
Het is voor mkb-bedrijven niet eenvoudig om geld te lenen bij een bank. Gelukkig is er een nieuwe financieringsmarkt ontstaan, die een complementaire rol kan spelen naast de vertrouwde bancaire financiering. Bovendien biedt de overheid soms extra financieringshulp. Welke alternatieve mogelijkheden zijn er?
Lees verder
arrow right
Belastingdienst onderzoekt onbelast verstrekken van koffiebeker
Werkgevers dienen plastic bekers bij faciliteiten zoals koffieautomaten en waterkranen te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven. Dit heeft ertoe geleid dat de Belastingdienst zich moest buigen over de kwestie of het verstrekken van koffiebekers op kantoor belastingvrij mogelijk is.
Lees verder
arrow right