Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

13 januari 2020

Invoering UBO-register vertraagd

Uit stukken van de Eerste Kamer is gebleken dat de invoering van het UBO-register is vertraagd. Het UBO-register zou per januari 2020 ingevoerd worden.

UBO-register

Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden in juridische entiteiten, zoals bv's. Het invoeren ervan hangt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld, is een doel van het register.

Deels openbaar

Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar.

Voorbereidend onderzoek

Over de invoering van het UBO-register vindt eerst een voorbereidend onderzoek plaats door de commissie Financiën van de Eerste Kamer. Deze commissie kan besluiten het wetsvoorstel in de commissie eerst uitvoeriger aan de orde te stellen, alvorens het in stemming te brengen.

Invoering waarschijnlijk dit voorjaar

Het kabinet hoopt dat de invoering van het UBO-register nog dit voorjaar gaat plaatsvinden. De Tweede Kamer heeft al wel met het wetsvoorstel ingestemd.

Heeft u vragen over de invoering van het UBO-register? Neemt u dan contact met ons op.

Jurjen Sipma

Assistent-accountant

Subsidies

Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Maak jij al gebruik van de mogelijkheden?

Werkkostenregeling: vanaf 2021 minder vrije ruimte

22-09-2020

Vanaf 2021, zoals gepresenteerd in het Belastingplan, wordt de vrije ruimte in de WKR vanaf een loonsom boven de € 400.000 iets verlaagd. Door de verlaging wordt een verruiming van de vrijstelling voor scholingskosten gefinancierd. Voor de eerste € 400.000 zal de vrije ruimte in 2021 1,7% bedragen.

AO/IB

Wil jij jouw organisatie ook beter beheren en sturen? Wij lopen graag met jou door de bestaande processen en voorzien je van tips en adviezen om jouw bedrijfsvoering verder te verbeteren.