19 december 2022

Is herinvesteringsreserve van toepassing op fosfaatrechten?

Kunnen fosfaatrechten wel aangemerkt worden als bedrijfsmiddel? Op deze vraag heeft de rechtbank Gelderland onlangs antwoord gegeven in een procedure waarin het ging om toepassing van een herinvesteringsreserve.

Herinvesteringsreserve (HIR)

De HIR is een faciliteit waarbij je de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel reserveert en deze afboekt op een ander aan te schaffen bedrijfsmiddel. De boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel wordt daardoor verlaagd met de HIR, wat betekent dat je er minder op kunt afschrijven. Zodoende betaal je toch belasting over de boekwinst, maar nu gespreid.

Bedrijfsmiddel of niet?

In bovengenoemde zaak boog de rechtbank zich eerst over de vraag of fosfaatrechten wel aangemerkt kunnen worden als bedrijfsmiddel. Volgens de rechtbank is dit het geval. Uit de wetsgeschiedenis blijkt namelijk dat ook onlichamelijke zaken, zoals octrooien, een bedrijfsmiddel kunnen zijn. Dit geldt volgens de rechtbank ook voor fosfaatrechten.

Voorgenomen verkoop

De inspecteur probeerde de vorming van een HIR op de verkoopwinst van de fosfaatrechten verder nog te voorkomen door aan te geven dat de belastingplichtige het voornemen had de fosfaatrechten niet te gebruiken. Volgens de inspecteur was het doel slechts de rechten te verkopen. De rechtbank ging hierin niet mee, omdat uit de feiten bleek dat het teruglopen van de veestapel voortvloeide uit de bedrijfsuitoefening. De intentie om een melkveehouderij te exploiteren en zelfs uit te breiden was er wel degelijk geweest en dus was de vorming van een HIR toegestaan.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Agro: fosfaatrechten
Als landelijk het aantal fosfaatrechten voor rundvee onder het fosfaatplafond komt, dan komt er ruimte in de regelgeving rondom fosfaatrechten.
Lees verder
arrow right
Meer over de herinvesteringsreserve
Heb je een bedrijfsmiddel met boekwinst verkocht? Dan moet je hierover belasting betalen. Dit kun je spreiden over maximaal drie jaar door middel van het herinvesteringsreserve. Je kunt de boekwinst tijdelijk opzij zetten. Reserveren van de boekwinst kan in beginsel maximaal drie jaar, dus is het oppassen als je in 2018 een bedrijfsmiddel met boekwinst hebt verkocht.
Lees verder
arrow right
25 tips HRM-beleid
25 tips voor een goed HRM-beleid voor jou op een rij
Lees verder
arrow right
De Klimop
Van crisishulp tot langdurig verblijf voor kinderen die geïndiceerd zijn met een psychische kwetsbaarheid. Dat biedt De Klimop kinderen van 7 jaar tot en met 18+ sinds 2018. Een unieke zorgbelevening daar staan Jack Bakker (38 jaar) en zijn team van 50 zorgprofessionals voor.
Lees verder
arrow right
Visionplanner
Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Lees verder
arrow right