Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

19 december 2022

Is herinvesteringsreserve van toepassing op fosfaatrechten?

Kunnen fosfaatrechten wel aangemerkt worden als bedrijfsmiddel? Op deze vraag heeft de rechtbank Gelderland onlangs antwoord gegeven in een procedure waarin het ging om toepassing van een herinvesteringsreserve.

Herinvesteringsreserve (HIR)

De HIR is een faciliteit waarbij je de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel reserveert en deze afboekt op een ander aan te schaffen bedrijfsmiddel. De boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel wordt daardoor verlaagd met de HIR, wat betekent dat je er minder op kunt afschrijven. Zodoende betaal je toch belasting over de boekwinst, maar nu gespreid.

Bedrijfsmiddel of niet?

In bovengenoemde zaak boog de rechtbank zich eerst over de vraag of fosfaatrechten wel aangemerkt kunnen worden als bedrijfsmiddel. Volgens de rechtbank is dit het geval. Uit de wetsgeschiedenis blijkt namelijk dat ook onlichamelijke zaken, zoals octrooien, een bedrijfsmiddel kunnen zijn. Dit geldt volgens de rechtbank ook voor fosfaatrechten.

Voorgenomen verkoop

De inspecteur probeerde de vorming van een HIR op de verkoopwinst van de fosfaatrechten verder nog te voorkomen door aan te geven dat de belastingplichtige het voornemen had de fosfaatrechten niet te gebruiken. Volgens de inspecteur was het doel slechts de rechten te verkopen. De rechtbank ging hierin niet mee, omdat uit de feiten bleek dat het teruglopen van de veestapel voortvloeide uit de bedrijfsuitoefening. De intentie om een melkveehouderij te exploiteren en zelfs uit te breiden was er wel degelijk geweest en dus was de vorming van een HIR toegestaan.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Agro: fosfaatrechten

Agro: fosfaatrechten

15-03-2022

Als landelijk het aantal fosfaatrechten voor rundvee onder het fosfaatplafond komt, dan komt er ruimte in de regelgeving rondom fosfaatrechten.
Meer over de herinvesteringsreserve

Meer over de herinvesteringsreserve

04-11-2021

Heb je een bedrijfsmiddel met boekwinst verkocht? Dan moet je hierover belasting betalen. Dit kun je spreiden over maximaal drie jaar door middel van het herinvesteringsreserve. Je kunt de boekwinst tijdelijk opzij zetten. Reserveren van de boekwinst kan in beginsel maximaal drie jaar, dus is het oppassen als je in 2018 een bedrijfsmiddel met boekwinst hebt verkocht.
Aanpassingen huurtoeslag 2024

Aanpassingen huurtoeslag 2024

10-03-2023

Het kabinet gaat de huurtoeslag per 2024 aanpassen. Het eerdere voorstel om de werkelijke huur te schrappen als uitgangspunt voor de toeslag, is van de baan. In het nieuwe aangepaste voorstel wordt de leeftijdsgrens verlaagd en het maximum aan te betalen huur losgelaten.
Update lonenspecial

Update lonenspecial

In de update van de lonenspecial 2020 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Chris van Buiten

Chris van Buiten

Registeraccountant | Partner

Janette van Otterlo

Janette van Otterlo

Aangiftemedewerker