27 februari 2023

Kabinet schrapt verhoging belastingrente vennootschapsbelasting

De verhoging naar 10,5 procent van de belastingrente op de vennootschapsbelasting (Vpb) is voorlopig van de baan. Pas later dit voorjaar beslist het kabinet wat het met het rentepercentage uiteindelijk gaat doen.

Aanpassing Besluit

Om het percentage op 8% te kunnen houden, wordt het Besluit Belasting- en invorderingsrente zo spoedig mogelijk gewijzigd. Totdat deze wijziging is doorgevoerd, hebben belastingplichtigen die belastingrente voor de Vpb ontvangen, wél recht op het hogere percentage. Zij ontvangen dit via een nabetaling, nadat genoemd Besluit in werking is getreden.

Wanneer betaal je belastingrente voor de vennootschapsbelasting?

Je betaalt belastingrente als de fiscus jou een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar waarop de aanslag betrekking heeft. Voor het jaar 2022 is dit dus 1 juli 2023. Je betaalt deze rente over het bedrag dat je aan belasting moet betalen.

Wanneer ontvang je belastingrente voor de Vpb?

Je ontvangt belastingrente voor de Vpb als je belasting terugkrijgt en de fiscus na ontvangst van jouw aangifte er langer dan drie maanden over doet om een aanslag op te leggen én de aanslag op of na 1 juli volgend op het belastingjaar wordt opgelegd. Je hebt alleen recht op belastingrente als de gegevens uit de aangifte zonder wijziging zijn overgenomen. Bij vermindering van een voorlopige aanslag Vpb heb je onder voorwaarden ook recht op 10,5% belastingrente.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Op deze manier voorkom je belastingrente
Wist je dat als jij een bv hebt, dat je belastingrente kan voorkomen door op tijd aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) over het jaar 2021 te doen óf door alvast een voorlopige aanslag Vpb te vragen. Hoe zit dat?
Lees verder
arrow right
Vrijstelling VPB bij startende vereniging?
Heb je een startende stichting of vereniging? Je zal dan eerder gebruik kunnen maken van de vrijstelling vennootschapsbelasting (VPB-vrijstelling) voor geringe winsten dan de Belastingdienst voor ogen had.
Lees verder
arrow right
Groeien
Je bent trots op de ontwikkeling die je bedrijf doormaakt. Terecht! Maar hoe nu verder? Wij helpen bij allerlei zaken die je hiervoor niet hoefde te regelen. 
Lees verder
arrow right
Twinfield
Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.
Lees verder
arrow right
Marc de Bood

Marc de Bood

Assistent-accountant