8 november 2023

Kinderbijslagverhoging en aanpassing inflatiecorrectie in 2024

Op verzoek van de Tweede Kamer zal het kabinet volgend jaar een extra bedrag van € 250 miljoen toewijzen voor een verhoging van de kinderbijslag. Om deze verhoging te financieren, wordt de inflatiecorrectie verder beperkt. Dit betekent dat onder andere personen die zich bevinden in het hoogste tarief van box 1, een verhoogde inkomstenbelasting zullen betalen.

Dekking verhoging kinderbijslag

Om dekking van de extra uitgaven van € 250 miljoen te bereiken, wordt zoals gezegd de inflatiecorrectie verder beperkt. Deze verdere beperking van de inflatiecorrectie komt bovenop de al ingevoerde beperking voor de tweede tariefschijf in box 1. Dit betekent dat het toptarief van 49,5% voor 2024 al geldt vanaf een inkomen van € 75.549 in plaats van € 75.624.

Doorwerking heffingskortingen

De beperking van de inflatiecorrectie werkt ook door in de heffingskortingen. Zo gaat de algemene heffingskorting in 2024 geen € 3.374 bedragen, maar € 3.366. Ook vrijwel alle andere bedragen in de inkomstenbelasting worden door de beperking niet volledig gecompenseerd voor de inflatie.

Doorwerking toeslagen

Daarnaast valt door de beperking de vermogenstoets voor de toeslagen lager uit. Dit betekent dat personen met vermogen volgend jaar minder snel voor toeslagen in aanmerking zullen komen.

Let op!

De wijziging is voorgesteld op initiatief van de Tweede Kamer. Echter ook de Eerste Kamer moet nog met de voorgestelde wijzigingen instemmen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Verhoging kinderopvangtoeslag in 2024
Volgend jaar gaan de maximale uurprijzen en de toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslag omhoog.
Lees verder
arrow right
Verhoging kindgebonden budget en huurtoeslag 2024
Uit de aankondigingen op Prinsjesdag blijkt dat het demissionaire kabinet van plan is om met ingang van 1 januari 2024 zowel het kindgebonden budget als de huurtoeslag te verhogen. Deze maatregelen maken deel uit van de inspanningen van het kabinet om iets te doen aan de armoede.
Lees verder
arrow right
Assistent-accountant duurzaamheid
Duurzaamheidsverslaggeving combineren met Accountancy? Dat kan zeker! Je krijgt alle vrijheid om deze rol vorm te geven en je ziet het als een uitdaging klanten te helpen om toekomstbestendiger te zijn. Samen met collega’s richt jij je op het toepassen van de nieuwe regelgeving.
Lees verder
arrow right
Uitruil van loon voor duurdere noodzakelijke voorzieningen: Wat zijn de regels?
De gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen geldt niet in combinatie met een uitruil van brutoloon via een cafetariaregeling. Dit kan anders zijn als de werknemer kiest voor een duurdere uitvoering. De Belastingdienst heeft met een voorbeeldsituatie verduidelijkt hoe dit in de praktijk uitwerkt bij de vergoeding van een mobiele telefoon.
Lees verder
arrow right