Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

14 mei 2020

Meer ZZP'ers door WAB?

Er zijn signalen dat werknemers in bepaalde situaties gedwongen zouden worden om het werknemerschap te verruilen voor het zzp-schap. Dit als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans, WAB. Hierover heeft de minister van SZW inmiddels Kamervragen beantwoord.

WAB

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans ingevoerd. Deze wet beoogt het evenwicht te herstellen tussen vaste en flexibele contracten. Het vaste contract moet minder vast worden en het flexibele contract moet de werknemer meer bescherming bieden.

Signalen ontduiking

De minister erkent dat hij signalen heeft gekregen dat de WAB ontdoken wordt. Concrete cijfers hierover ontbreken vooralsnog, maar worden binnenkort verwacht. Opdrachtgevers en werkgevers hebben de vrijheid hun arbeidsrelaties zelf vorm te geven. Ze zijn daarbij wel gebonden aan de beperkingen van de wet- en regelgeving. Het is een werkgever bijvoorbeeld niet toegestaan de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen om daarvoor in de plaats deze werknemer als zzp'er verder te laten werken. Uiteraard kan de WAB wel een rol spelen bij het vormgeven van de arbeidsrelatie

Meer duidelijkheid over arbeidsrelatie

Opdrachtgevers en opdrachtnemers ervaren onvoldoende duidelijkheid in welke gevallen er geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit draagt niet bij aan een goede naleving. Het kabinet vindt dan ook dat er meer helderheid moet komen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Webmodule

Aangezien de huidige wet- en regelgeving als complex kan worden ervaren, wordt gewerkt aan een webmodule als hulpmiddel waarmee opdrachtgevers vooraf zekerheid kunnen krijgen of een bepaalde opdracht buiten dienstbetrekking wordt uitgevoerd.

Heb je vragen over de WAB of het ZZP-schap? Neem gerust contact met ons op.

Reorganisatie en ontslag

Reorganisatie en ontslag

Onze HRM-specialisten en arbeidsrechtjuristen staan klaar om je van a tot z te begeleiden.
Mag je transitievergoeding betalen in termijnen?

Mag je transitievergoeding betalen in termijnen?

22-06-2021

Er kan discussie ontstaan over de hoogte van een transitievergoeding. En mag een werkgever de transitievergoeding in termijnen betalen? Bijvoorbeeld door uitzonderlijke situaties als de coronacrisis? Je leest het in dit artikel.
Visionplanner

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Marc de Bood

Marc de Bood

Assistent-accountant

Groeien

Groeien

Je bent trots op de ontwikkeling die je bedrijf doormaakt. Terecht! Maar hoe nu verder? Wij helpen bij allerlei zaken die je hiervoor niet hoefde te regelen. 
Deadline Wet tegemoetkomingen loondomein

Deadline Wet tegemoetkomingen loondomein

10-06-2021

Heb je als werkgever recht op tegemoetkomingen volgens de Wtl? Uiterlijk 31 juli valt de berekening van de tegemoetkoming op de mat. Je ontvangt de tegemoetkoming daarna binnen zes weken.