Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15 maart 2020

Melden bedrijfsoverdracht

Ben je voornemens om in 2020 jouw agrarische bedrijf over te dragen, of een agrarisch bedrijf over te nemen? Let er dan op dat jouw bedrijfstoeslag geen risico loopt. Ook voor de Meststoffenwet zijn enkele zaken van belang.

Melden binnen 30 dagen

Volgens RVO is er sprake van een bedrijfsoverdracht als jouw bedrijf overgaat naar een nieuw KvK-nummer. Voor het melden van een bedrijfsoverdracht geldt een wettelijke termijn van 30 dagen. In de praktijk is deze termijn vaak niet haalbaar (KvK-inschrijving, eHerkenning). RVO gaat op dit moment soepel om met deze termijn. Belangrijk is echter wel om te streven deze termijn wel te halen.

Datum overdracht

Bij een overdracht naar derden is de feitelijke overdrachtsdatum wel helder (vaak de datum van ondertekening bij notaris). Deze datum is leidend. Bij een wijziging van rechtsvorm, je gaat bijvoorbeeld van eenmanszaak naar maatschap, wordt vaak de fiscale datum aangehouden. Bij RVO moet echter de feitelijke datum worden gemeld. Ook als deze afwijkt van de fiscale datum en wellicht van de datum bij de KvK.

Gaat meestal goed

Een bedrijfsoverdracht geeft in de meeste gevallen geen problemen voor de bedrijfstoeslag, zeker als de overdrachtsdatum en melddatum beide voor 15 mei of juist beide na 15 mei plaatsvinden. Bij een melding na 15 mei, die met terugwerkende kracht werd doorgegeven op de fiscale datum (bijv. 1 januari of 1 mei), kwam het regelmatig voor dat er (achteraf) op 15 mei geen geldige KvK-inschrijving was. Hierdoor werd de bedrijfstoeslag niet uitbetaald.

Aanpassing vanaf 2020
Vanaf 2020 is de regelgeving wat versoepeld. Indien een overdrachtsmelding uiterlijk 1 december wordt ingediend dan wordt de bedrijfstoeslag ook uitbetaald bij een overdracht met terugwerkende kracht voor 15 mei. Van belang is wel dat het oude bedrijf niet eerder bij KvK wordt uitgeschreven dan de feitelijke overdrachtsdatum die bij RVO wordt gemeld en het nieuwe bedrijf op 15 mei is ingeschreven. Alleen in deze situatie heeft in alle gevallen of het oude of het nieuwe bedrijf een, voor GLB, geldige KvK-inschrijving op 15 mei. Hierdoor loopt je geen bedrijfstoeslag mis.

Meststoffenwet

Ook voor de 'Meststoffenwet' moet een overdracht formeel binnen 30 dagen na de feitelijke overdrachtsdatum worden gemeld bij RVO. Vooral bij een overdracht gedurende het jaar moet je bepaalde onderdelen van de 'Meststoffenwet' goed regelen. Dit is vaak oplosbaar, mits tijdig de juiste stappen worden gezet. Jouw adviseur kan u hierover informeren.

Bij een bedrijfsoverdracht komt veel kijken. Wees vooral alert op de data die bij RVO en de KvK worden gemeld. Wij adviseren en begeleiden je graag.

Twinfield

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.
Eigen maaltijden ondernemer aftrekbaar?

Eigen maaltijden ondernemer aftrekbaar?

24-06-2021

Ben jij als ondernemer wel eens onderweg naar een klant of bijeenkomst? Dan eet en drink je vast ook wel eens buiten de deur. Zijn deze kosten aftrekbaar?
Assistent-accountant

Assistent-accountant

  • Zwaagdijk
  • 32-40 uur
  • opleiding accountancy of bedrijfseconomie
Ondernemen in een keten 2021

Ondernemen in een keten 2021

24-06-2021

Besteed jij weleens aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan word je aangemerkt als aannemer en kun je aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van jouw onderaannemers. Zorg dat je de zaken goed hebt geregeld, zo voorkom je ketenaansprakelijkheid.

Basecone

Basecone

Heb jij ook nog een papieren archief en bonnetjes overal? Helemaal niet gek, want zo doen heel veel ondernemers het nog. Het kan alleen overzichtelijker door het creëren van je eigen digitale kantoor! Basecone is de software die jou als ondernemer kan helpen als het gaat om digitale documentverwerking. Basecone herkent facturen automatisch, doet direct een boekingsvoorstel en heeft koppelingen met diverse boekhoudpakketten. Gun jezelf dit gemak en bespaar tijd met Basecone.