Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

30 augustus 2021

Met terugwerkende kracht bedrijfsfusie 

Onder voorwaarden kan een bedrijfsfusie zonder belastingheffing plaatsvinden. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 als je daartoe vóór 1 oktober 2021 jouw intentie registreert bij de Belastingdienst.

Bij een bedrijfsfusie draagt jouw bv de onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan over aan een ander lichaam. Dit andere lichaam reikt als vergoeding daarvoor aandelen uit aan jouw bv. 

Fusie

Als een bedrijf wordt overgenomen of bijvoorbeeld twee bedrijven samengaan, is sprake van een fusie. Een van de manieren waarop zo’n fusie plaats kan vinden is door middel van een bedrijfsfusie. Bij een bedrijfsfusie draag je geen aandelen over, maar draagt jouw bv de onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan over. Als vergoeding daarvoor ontvangt jouw bv aandelen van de overnemer.

Tip!

Een bedrijfsfusie is ook een instrument om een holdingstructuur te creëren.

Bedrijfsfusie fiscaal met of zonder afrekening

Bij een bedrijfsfusie is over het verschil tussen de waarde van de verkregen aandelen en de fiscale boekwaarde van de overgedragen onderneming vennootschapsbelasting verschuldigd. Onder voorwaarden is het echter mogelijk om dit fiscaal zonder afrekening te doen. Fiscaal geruisloos betekent grofweg dat de onderneming wordt voortgezet tegen dezelfde fiscale boekwaarden en dat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Let op!

Een fusie, maar ook het creëren van een holdingstructuur, is ook op andere wijze mogelijk, zoals door middel van een aandelenfusie. Of de bedrijfsfusie de meest aangewezen weg is voor jouw situatie, zal altijd eerst beoordeeld moeten worden aan de hand van jouw feitelijke situatie.

Terugwerkende kracht fiscaal geruisloze bedrijfsfusie

Is een fiscaal geruisloze bedrijfsfusie mogelijk, dan kan dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Voor deze terugwerkende kracht moet je wel vóór 1 oktober 2021 jouw intentie registreren bij de Belastingdienst.

Tip!

Registreer bij twijfel in ieder geval jouw intentie bij de Belastingdienst. Op die manier kun je fiscaal, onder voorwaarden, nog terug naar 1 januari 2021 als je besluit tot een fiscaal geruisloze bedrijfsfusie.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Bedrijfsovername en fusie

Bedrijfsovername en fusie

Een fusie of bedrijfsovername heeft financieel, fiscaal en juridisch grote gevolgen. Daarom is het verstandig om onze specialisten in te schakelen.
Hoe werkt een concurrentiebeding bij overname

Hoe werkt een concurrentiebeding bij overname

16-08-2021

Ben je voornemens om een bedrijf te kopen? Let dan op, want je wilt voorkomen dat je concurrentie krijgt van de verkoper. Denk bij het sluiten van een koopovereenkomst daarom altijd aan het overeenkomen van een concurrentiebeding en een bijbehorend boetebeding. Zo voorkomt je dat de verkoper jouw belangrijkste concurrent wordt.
Overtreding concurrentiebeding

Overtreding concurrentiebeding

17-08-2021

Je kunt in je overeenkomsten een boetebeding opnemen zoals bijvoorbeeld een concurrentie- of een geheimhoudingsbeding? Maar wat moet je doen als jouw ex-werknemer zo’n beding overtreedt?
Administratief medewerker

Administratief medewerker

  • Heerhugowaard
  • 24-40 uur
  • opleiding bedrijfsadministratie
Modelovereenkomst beoordeling arbeidsrelaties

Modelovereenkomst beoordeling arbeidsrelaties

16-11-2021

Om te controleren of er tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer een arbeidsrelatie bestaat heeft de Belastingdienst een modelovereenkomsten voor de beoordeling hiervan. Bij controles op de uitvoering zijn tot nu toe geen sancties getroffen.
Visionplanner

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.