Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

30 augustus 2021

Hoe zit het met de onbelaste vaste reiskostenvergoeding vanaf 1 oktober 2021?

Door de coronacrisis wordt er nog veelal vanuit huis gewerkt. De onbelaste vaste reiskostenvergoeding heeft tot nu toe goedkeuring tot 1 oktober 2021. Dus ook als de werknemer niet of nauwelijks naar het werk reist vanwege thuiswerk. Wat zijn de mogelijkheden vanaf 1 oktober 2021?

Situatie tot 1 oktober 2021

Had een werknemer vóór 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht op een vaste onbelaste reiskostenvergoeding? Dan mag de werkgever deze vergoeding onbelast doorbetalen tot 1 oktober 2021, ook als de werknemer (deels) thuiswerkt en dus minder reiskilometers maakt.

Situatie vanaf 1 oktober 2021

De verwachting is dat deze goedkeuring per 1 oktober 2021 definitief vervalt. De vraag die dan opkomt is of in de maanden oktober tot en met december 2021 nog wel een onbelaste vaste reiskostenvergoeding mogelijk is, vanwege de voorwaarde die hiervoor normaal geldt (minimaal 128 dagen reizen naar de vaste werkplek in het jaar, het zogenaamde 128-dagen-criterium).

Hierover heeft de Belastingdienst onlangs meer duidelijkheid gegeven: voor de beoordeling van dit 128-dagen-criterium tellen de thuiswerkdagen van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 mee als reisdagen.

Let op!

Dit geldt alleen voor werknemers waarvoor ook de goedkeuring geldt. De werknemer moet daarom vóór 13 maart 2020 al een onvoorwaardelijk recht op een vaste onbelaste reiskostenvergoeding hebben.

Bepalend voor welke dagen meetellen zijn het reispatroon en de daarop gebaseerde hoogte van de vaste onbelaste reiskostenvergoeding zoals die bestond vóór 13 maart 2020. Dagen van ziekte, vakantie, sabbatsverlof en zorgverlof tellen niet mee als reisdag.

Let op!

Vanaf 1 oktober 2021 tellen alleen de daadwerkelijke reisdagen naar de vaste werkplek mee.

Alternatieven

Voldoet de werknemer niet aan het 128-dagen-criterium of bestond vóór 13 maart 2020 nog geen onvoorwaardelijk recht op een vaste onbelaste reiskostenvergoeding, dan zijn er alternatieven.

Zo kan de werkgever een vaste onbelaste reiskostenvergoeding geven op basis van een inschatting van de daadwerkelijke reisdagen.

Let op!

Aan het einde van het jaar moet dan wel een nacalculatie plaatsvinden.

Daarnaast kan een werkgever er uiteraard ook voor kiezen om een reiskostenvergoeding op declaratiebasis te verstrekken. Op basis van de daadwerkelijke gereden reiskilometers geeft de werkgever dan achteraf een vergoeding van € 0,19 per kilometer.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Reiskostenvergoeding thuiswerker onbelast tot 1 juli

Reiskostenvergoeding thuiswerker onbelast tot 1 juli

26-03-2021

De reiskostenvergoeding blijft tot 1 juli onbelast. Dit betekent dat je als werkgever aan jouw personeel de aankomende maanden ook nog de onbelaste vaste reiskostenvergoeding kunt overmaken.
Alles over de fiets van de zaak

Alles over de fiets van de zaak

11-03-2021

In dit nieuwsartikel gaat we in op de fiscale regeling van de fiets van de zaak. Met de komst van de nieuwe regeling in 2020 met een vast bijtellingspercentage van 7%, is er een einde gekomen aan allerlei administratieve ballast. Wat houdt de nieuwe regeling precies in?
Wanneer is een sluitende kilometeradministratie vereist?

Wanneer is een sluitende kilometeradministratie vereist?

21-01-2021

Heb jij een auto van de zaak? Als je minder dan 500 km privé per jaar rijdt dan hoef je geen bijtelling te betalen. Wel moet je dit kunnen aantonen. Een sluitende kilometeradministratie is dan belangrijk, maar niet in alle gevallen een vereiste.
Lonenspecial 2021

Lonenspecial 2021

Voor jou als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn op het gebied van personeels- en salarisadministratie. In de lonenspecial 2021 vind je de belangrijkste wijzigingen op dit gebied. De lonenspecial is een handig naslagwerk. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten.
Navorderingsaanslag en 'nieuw feit'

Navorderingsaanslag en 'nieuw feit'

10-11-2021

Wil de fiscus een navorderingsaanslag opleggen? Dan is daar in de regel een 'nieuw feit' voor nodig. De inspecteur was bij het opleggen van de aanslag niet bekend en redelijkerwijs ook niet bekend kon zijn. Hiervan is onder omstandigheden geen sprake als de inspecteur verzuimd heeft aanslagen uit eerdere jaren te beoordelen. Dit oordeelde de rechtbank in Breda.