17 november 2023

Opname ineens van 10% pensioen opnieuw uitgesteld

De kans voor werknemers om 10% van hun pensioen in één keer op te nemen, wordt opnieuw verschoven. Minister Schouten heeft aangekondigd dat de startdatum hiervoor op zijn vroegst 1 januari 2025 zal zijn.

Voorwaarden uitbetalen

In het wetsvoorstel, waar dit geregeld wordt, is opgenomen dat je op de dag dat het pensioen ingaat ineens een bedrag van maximaal 10% van het pensioen kunt opnemen. Dit bedrag mag je vrijelijk besteden.

Je kunt er echter ook voor kiezen om de 10% pensioen op een later moment uit te laten betalen. Echter, dit kan alleen als jouw pensioeningangsdatum in de maand ligt waarin je de AOW-leeftijd bereikt of als de pensioeningangsdatum op de eerste dag volgend op die maand ligt.

Weer uitstel

De mogelijkheid om 10% van het pensioen ineens op te nemen, zou oorspronkelijk op 1 januari 2023 ingaan. Deze ingangsdatum is al diverse keren uitgesteld. Tot voor kort werd ervan uitgegaan dat deze datum 1 juli 2024 zou zijn, maar er volgt dus opnieuw uitstel voor minstens zes maanden. Of deze nieuwe ingangsdatum gehaald wordt, is afhankelijk van de snelheid waarmee de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel afhandelen.

Geen combinatie hoog-laag pensioen

Veel pensioenregelingen bieden nu al de mogelijkheid om eerst een hoger pensioen te ontvangen en daarna een lager, of omgekeerd. De pensioenuitkeringen mogen onderling dan maximaal 25% in omvang verschillen. Het is echter niet mogelijk dit te combineren met het ineens opnemen van 10% op de pensioendatum.

Tip!

Overweegt je om in 2025 gebruik te maken van de mogelijkheid om jouw pensioen ineens uit te laten betalen? Overleg dan met een van onze adviseurs wat de eventuele (fiscale) gevolgen zijn in uw specifieke situatie.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Bedrag ineens: 10% van je pensioen in één keer uitkeren
Je kunt straks maximaal 10% van je opgebouwde pensioen in één keer opnemen. Waarschijnlijk is dit mogelijk vanaf 1 januari 2024. Bedrag ineens kun je straks aanvragen als je je ouderdomspensioen aanvraagt. Je kunt hiervoor ook kiezen als je al eerder met deeltijdpensioen bent.
Lees verder
arrow right
Pensioen ondernemer
Je kunt als ondernemer niet vroeg genoeg beginnen met het vormen van jouw eigen basisinkomen. Onze pensioenspecialisten staan voor je klaar!
Lees verder
arrow right
Anton Vellema

Anton Vellema

Belastingadviseur

Vrijstelling van EU btw e-commerce boetes voor betalingsachterstanden
Ondernemers die deelnemen aan EU btw e-Commerce-regelingen zullen tot 1 juni 2024 geen boetes ontvangen voor het niet tijdig betalen. Eventuele eerder opgelegde boetes zullen worden geannuleerd, en bezwaren tegen deze boetes zullen worden gehonoreerd, zoals aangekondigd door staatssecretaris Van Rij in zijn mededeling aan de Tweede Kamer.
Lees verder
arrow right
Heeft rente derdenrekening notaris invloed op btw-aftrek?
Wanneer een notaris renteintresten ontvangt op een derdenrekening, is hier geen btw op van toepassing. Dit resulteert in het feit dat de notaris niet alle door hem betaalde btw kan aftrekken. De bepaling van het aftrekbare btw-bedrag hangt namelijk af van zowel de belaste als de vrijgestelde activiteiten die de notaris uitvoert.
Lees verder
arrow right
Werken vanuit jouw woning, privépand of zakelijk?
Wanneer je als ondernemer vanuit je eigen privéwoning werkt, bestaat de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden deze woning als onderdeel van het ondernemingsvermogen te beschouwen. Het is echter alleen toegestaan om van deze voorwaarden af te wijken als er duidelijk aangetoond kan worden dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie.
Lees verder
arrow right