Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

30 april 2020

Ouderschapsverlof

In een wetsvoorstel staat dat ouders die ouderschapsverlof opnemen dit straks deels betaald krijgen. De wijziging moet in augustus 2022 van kracht gaan.

Ouderschapsverlof

Ouders hebben nu al het recht om maximaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Slechts een op de drie ouders maakt hier gebruik van. Om dit aantal te verhogen is besloten om de eerste negen weken van het ouderschapsverlof voor 50% door te betalen tot het maximumdagloon. De uitkering loopt via het UWV.

Opnemen beperkt mogelijk

Het betaalde ouderschapsverlof moet plaatsvinden in het eerste levensjaar van het kind. Daarentegen kan onbetaald ouderschapsverlof worden opgenomen tot het kind acht jaar wordt.

Geboorte- en zwangerschapsverlof

Het deels betaalde ouderschapsverlof is een aanvulling op het al bestaande zwangerschaps- en geboorteverlof, waarvan het geboorteverlof onlangs voor partners is uitgebreid van twee naar vijf dagen.

Wijziging per 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. Vanaf augustus 2022 komt het totaal daarmee op 15 weken betaald verlof, waarvan 9 weken voor 50% wordt vergoed.

Wil je meer weten over verlof? Wij adviseren je graag.

Aanslag zuiveringsheffing recreatiepark inclusief btw?

26-08-2020

Is de aanslag zuiveringsheffing van recreatieparken inclusief of exclusief btw wanneer zij dit doorbelasten aan de bezoekers? Dit hangt af van de omstandigheden. 

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten zijn de basis van de samenwerkingen met jouw medewerkers.

Legessanctie bestemmingsplan gemeenten

10-09-2020

Een bestemmingsplan van gemeenten moet vaak worden herzien en anders verlengd om het plan actueel te houden. Is dit niet het geval, dan dreigt een legessanctie. 

Miljoenennota: vastlegging coronasteunmaatregelen

16-09-2020

In het Belastingplan wordt een groot aantal reeds aangekondigde coronasteunmaatregelen in de wet vastgelegd. Hieronder vind je een overzicht van alle maatregelen. Denk hierbij aan de TOGS, TVL en de coronareserve.