Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15 april 2020

Subsidie rijksmonument woonfunctie

Particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen tot 30 april 2020 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De subsidie geldt voor gemaakte onderhoudskosten in 2019.

Kosten over 2019

De subsidie kan worden aangevraagd met betrekking tot kosten die in 2019 gemaakt zijn. De subsidie komt in de plaats van de fiscale aftrek. Hierdoor is de hoogte van de financiële tegemoetkoming niet langer afhankelijk van het inkomen.

Let op!
De subsidie kan tot en met 30 april van dit jaar worden aangevraagd. Dit moet digitaal, via de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (cultureelerfgoed.nl). Voor de aanvraag is DigiD vereist. U ontvangt binnen 13 weken ná 30 april een beschikking met betrekking tot uw subsidieaanvraag.

Geen maximum

De subsidie kent geen maximum. Van de subsidiabele onderhoudskosten wordt 38% vergoed. Dit percentage geldt ook voor de aanvragen uit 2021. Betreffen de onderhoudskosten meer dan € 70.000, dan is een inspectierapport verplicht.

Tip!
De RCE kan vragen om bewijs dat het onderhoud noodzakelijk was. Daarom is het verstandig om vooraf foto's te maken van de staat van het monument vóór aanvang van de werkzaamheden.

Heb je vragen over de subsidie voor rijksmonumenten met een woonfunctie, neem dan contact met ons op of kijk op de site van de RCE.

Tristan Ellen

Registeraccountant

Internationaal fiscaal advies

Ga je met jouw werkzaamheden de grens over? Onze specialisten hebben de kennis in huis om de buitenlandse belastingregels in kaart te brengen.

Bedragen tegemoetkoming LIV en jeugd-LIV gewijzigd

28-08-2020

De bedragen van de tegemoetkoming van het LIV en jeugd-LIV zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Als werknemer kun je deze tegemoetkomingen in de loonkosten aanvragen voor werknemers met een loon tot maximaal 125% van het wettelijk minimum loon.

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën. 

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.