Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

10 maart 2022

Aangifte corrigeren met suppletieaangifte

Heb je in 2021 fouten gemaakt in je aangiftes omzetbelasting? Je kunt dit tot 1 april 2022 corrigeren met een suppletieaangifte. Hiermee voorkom je dat je 4% belastingrente moet betalen over de nog te betalen btw. 

Wanneer suppletieaangifte?

Als je jouw btw-aangifte al hebt ingediend, kun je bij een correctie van meer dan € 1.000 de aangifte alleen nog wijzigen via een suppletie. Kleinere correcties kun je verrekenen bij de eerstvolgende btw-aangifte.

Let op!

Het gaat om het per saldo terug te krijgen of te betalen bedrag. Heb je bijvoorbeeld € 1.600 te weinig btw aangegeven en € 900 te weinig btw afgetrokken, dan is het verschil € 700. Dit kun je corrigeren via de eerstvolgende btw-aangifte.

Check jouw aangiftes

Veelal worden de btw-aangiftes na afloop van een jaar nogmaals goed gecontroleerd, vaak voor de opmaak van jouw jaarrekening. Gemaakte fouten hoef je niet meer per tijdvak te splitsen. Je kunt dus voor het hele jaar 2021 één suppletieaangifte indienen.

Nog binnen aangiftetermijn?

Als je een suppletie indient over een tijdvak waarvan de aangiftetermijn nog niet is verstreken, dan kun je het verschuldigde bedrag voor de uiterste betaaldatum van dat tijdvak betalen, zonder dat je een nieuwe btw-aangifte indient. De Belastingdienst verwerkt jouw suppletie dan als een verbeterde aangifte.

Geen belastingrente

Dien je een suppletieaangifte btw over 2021 in vóór 1 april? Dan betaal je geen belastingrente. Dien je de suppletieaangifte vanaf 1 april 2022 in? Dan betaal je 4% belastingrente vanaf 1 januari 2022.

Boete

In principe legt de Belastingdienst een verzuimboete op, ook als de suppletieaangifte vóór 1 april 2021 is ingediend. Deze verzuimboete is 5%, maar maximaal € 5.514. De Belastingdienst legt echter geen verzuimboete op als:

  • het te betalen btw-bedrag op de suppletie maximaal € 20.000 is, of
  • het te betalen btw-bedrag op de suppletie kleiner is dan 10% van de btw die je over heel 2021 per saldo al betaalde dan wel ontving.

Let op!

Zonder tijdige suppletie riskeer je mogelijk ook een vergrijpboete die kan oplopen van 25% (bij grove schuld) tot 50% (bij opzet).

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Belastingaangifte

Belastingaangifte

Wij verzorgen je complete belastingaangiften en adviseren je hoe je, indien mogelijk, meer fiscaal voordeel kunt behalen.
Beginnend Assistent-accountant

Beginnend Assistent-accountant

  • Schagen
  • 32-40 uur
  • HBO-BE/Accountancy of Finance & Controle
Wtza: verantwoordingsplicht

Wtza: verantwoordingsplicht

Lever je zorg? En heb je een Wtza-vergunning? Dan ben je vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de overheidsinstantie CIBG over de manier waarop je het geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet en/of VWS-subsidie besteedt.