Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

20 juli 2020

Teveel loon betaald bij ziekte, wat mag je doen?

Wat mag je doen als je een werknemer bij ziekte teveel loon hebt betaald? Mag je dit corrigeren? De rechter heeft onlangs beslist dat dit niet mag in een procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. 

Aanvulling vanuit de cao

In de destijds geldende cao voor het technisch installatiebedrijf (een minimumcao) was bepaald dat de werkgever bij ziekte gehouden was de eerste zes maanden 100% van het loon door te betalen en de daarop volgende maanden 90%. Bij werkhervatting tegen loonwaarde dan wel op arbeidstherapeutische basis diende een aanvulling tot 100% van het loon plaats te vinden.

Deze cao-bepaling gaf een arbeidsongeschikte werknemer na de zesde maand alleen recht op 100% van het loon indien re-integratiewerkzaamheden worden verricht, tenzij de werknemer geen kans op herstel heeft. De cao bevatte geen bepaling dat de werknemer ook recht heeft op 100% doorbetaling van het loon als de werkgever tekort schiet in de re-integratieverplichting.

Minimumcao

Een werkgever mag bij een minimumcao ten gunste van de werknemer van de cao afwijken. De werkgever was niet verplicht om in alle gevallen 100% van het loon bij ziekte door te betalen, maar hij mocht dat wel doen en heeft dit zonder voorbehoud ook tot en met januari 2017 gedaan. Het stond de werkgever weliswaar vrij om terug te keren naar de bepalingen uit de cao, maar het met terugwerkende kracht ongedaan maken van deze aanvulling werd in strijd geacht met de eisen van goed werkgeverschap. Werknemer heeft dus nog recht op nabetaling over het ten onrechte ingehouden loon.

Nieuwe meetmethode BPM?

27-07-2020

Er gaat overleg plaatsvinden tussen het kabinet en de autobranche over een nieuwe meetmethode voor de BPM.

Aad Dobbe

RA RV

Groeien

Je bent trots op de ontwikkeling die je bedrijf doormaakt. Terecht! Maar hoe nu verder? Wij helpen bij allerlei zaken die je hiervoor niet hoefde te regelen. 

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.