Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

20 juli 2020

Teveel loon betaald bij ziekte, wat mag je doen?

Wat mag je doen als je een werknemer bij ziekte teveel loon hebt betaald? Mag je dit corrigeren? De rechter heeft onlangs beslist dat dit niet mag in een procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. 

Aanvulling vanuit de cao

In de destijds geldende cao voor het technisch installatiebedrijf (een minimumcao) was bepaald dat de werkgever bij ziekte gehouden was de eerste zes maanden 100% van het loon door te betalen en de daarop volgende maanden 90%. Bij werkhervatting tegen loonwaarde dan wel op arbeidstherapeutische basis diende een aanvulling tot 100% van het loon plaats te vinden.

Deze cao-bepaling gaf een arbeidsongeschikte werknemer na de zesde maand alleen recht op 100% van het loon indien re-integratiewerkzaamheden worden verricht, tenzij de werknemer geen kans op herstel heeft. De cao bevatte geen bepaling dat de werknemer ook recht heeft op 100% doorbetaling van het loon als de werkgever tekort schiet in de re-integratieverplichting.

Minimumcao

Een werkgever mag bij een minimumcao ten gunste van de werknemer van de cao afwijken. De werkgever was niet verplicht om in alle gevallen 100% van het loon bij ziekte door te betalen, maar hij mocht dat wel doen en heeft dit zonder voorbehoud ook tot en met januari 2017 gedaan. Het stond de werkgever weliswaar vrij om terug te keren naar de bepalingen uit de cao, maar het met terugwerkende kracht ongedaan maken van deze aanvulling werd in strijd geacht met de eisen van goed werkgeverschap. Werknemer heeft dus nog recht op nabetaling over het ten onrechte ingehouden loon.

Belastingadviseur

  • Leeuwarden
  • 32-40 uur per week
  • WO Fiscaal Recht/Fiscale Economie

Corona: steun voor innovatie

22-12-2020

De bestaande Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) wordt door de coronacrisis volgend jaar gebruikt om innovatieve bedrijven volgend jaar extra financiële ondersteuning te bieden.

Lonenspecial 2021

Voor jou als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn op het gebied van personeels- en salarisadministratie. In de lonenspecial 2021 vind je de belangrijkste wijzigingen op dit gebied. De lonenspecial is een handig naslagwerk. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten.

Ondernemingsraad (OR)

Door de medezeggenschap en inspraak van medewerkers versterken zij jou bij het ondernemerschap.

Lonenspecial: werkkostenregeling

13-01-2021

Met dit nieuwsartikel hebben wij de meest gestelde vragen omtrent de werkkostenregeling voor jou op een rij gezet.