Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

19 april 2022

Met terugwerkende kracht toeslagen terugbetalen

Door de coronacrisis hoefden teveel ontvangen toeslagen tijdelijk niet te worden terugbetaald. Nu de crisis vooralsnog voorbij is, moet dit alsnog gebeuren. De Belastingdienst gaat betrokkenen hierover informeren.

Teveel ontvangen toeslag

De toeslagen die men ontvangt, zijn altijd gebaseerd op gegevens uit het verleden. Daarom kan het voorkomen dat men teveel toeslag heeft ontvangen. Dat moet in beginsel altijd worden terugbetaald, maar vanwege corona was deze verplichting tijdelijk opgeschort.

Let op!

Het betreffen de teveel ontvangen zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

Brieven

De Belastingdienst gaat degenen waarom het gaat een tweetal brieven sturen. Tussen 20 april en juni 2022 ontvangt men de eerste brief met daarin het bedrag dat terugbetaald moet worden. Tussen half mei en begin juli 2022 volgt de tweede brief. Hierin staat hoe je het bedrag in 24 maanden terug moet betalen. Je kunt het desgewenst ook ineens terugbetalen.

Tip!

Lukt ook terugbetalen in 24 maanden niet, dan kun je dit melden. De Belastingdienst zal dan een andere betalingsregeling met je proberen te treffen.

Wanneer geen brief?

Je krijgt geen brief als je al via een betalingsregeling terugbetaalt. Als je je bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen hebt aangemeld voor het herstellen van problemen met jouw kinderopvangtoeslag, krijg je ook geen brief. Deze organisatie behandelt de problemen inzake de zogenaamde toeslagaffaire.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Agro: basispremie in 2023

Agro: basispremie in 2023

08-06-2022

De basispremie blijft vaak interessant. In 2023 is de geschatte basispremie fors lager dan de basis- én vergroeningspremie 2022 (circa: € 340/ha). Daarnaast gelden extra eisen (conditionaliteit). Toch is het vaak financieel aantrekkelijk om deel te nemen.
Estate planning

Estate planning

Onze estate planners maken een plan op maat om jouw vermogen zo gunstig mogelijk over te dragen. Zo heb jij (financiële) rust.
Compliance Officer

Compliance Officer

  • Diverse vestigingen
  • 24-40 uur
  • RA of AA opleiding
Subsidiecontrole

Subsidiecontrole

Het doel van een subsidiecontrole is aantonen dat het subsidiebedrag rechtmatig wordt besteed. Wij kunnen de subsidiecontrole voor je uitvoeren tegen een transparant tarief.
Relatiebeheerder

Relatiebeheerder

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • HBO-BE/Accountancy
Grote uitdagingen voor mkb: Zorgen om toegankelijkheid financiering

Grote uitdagingen voor mkb: Zorgen om toegankelijkheid financiering

07-06-2022

Mede dankzij de steunregelingen in de coronaperiode, heeft het mkb 2021 financieel over de breedte goed gepresteerd. De omzet, winst, vermogenspositie en kredietwaardigheid staan op grote hoogtes. Er zich echter grote verschillen tussen de verschillende ondernemingen. Sommige ondernemers halen plussen, waar bij andere bedrijven dit nog lang niet het geval is. Opgebouwde buffers zijn hard nodig in verband met de grote uitdagingen waar het mkb mee te maken heeft.