Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

29 maart 2022

Verhoging betaald ouderschapsverlof 

Vanaf 2 augustus 2022 wordt de uitkering voor betaald ouderschapsverlof verhoogd naar 70% van het dagloon. Eerder was dit vastgesteld op 50% van het dagloon. Het voorstel voor deze verhoging is naar de Tweede kamer gestuurd.

Betaald ouderschapsverlof

Ouders kunnen nu al 26 weken ouderschapsverlof opnemen, maar dit is onbetaald. Volgens het voorstel worden vanaf 2 augustus 2022 de eerste negen weken wel betaald.

Opnemen in eerste levensjaar

Een belangrijk element is dat de eerste negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Worden ze dan niet opgenomen, dan kunnen ze wel worden toegevoegd aan de nog resterende 17 weken verlof.

Geboorteverlof

Partners hebben vanaf 1 juli 2020 ook recht op zes weken betaald geboorteverlof in de eerste zes maanden van een baby. Daarmee krijgen moeders en hun partners vanaf 2 augustus 2022 in het eerste levensjaar van het kind in totaal 15 weken betaald verlof.

Let op!

Het voorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Verlofregelingen 2022

Verlofregelingen 2022

20-01-2022

Ben je op de hoogte van de verlofregelingen? Als werkgever ben je verplicht om je werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. In dit artikel gaan we in op de regelingen en wat ze inhouden voor jou en je werknemers.
Subsidies

Subsidies

Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Maak jij al gebruik van de mogelijkheden?
Siem Jan Deen

Siem Jan Deen

Accountant

Unit4

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.