14 november 2023

Verplichte werkgeversrapportage over zakelijk en woon-werkverkeer

Bedrijven met een personeelsbestand van 100 werknemers of meer zullen binnenkort verplicht zijn om verslag uit te brengen over zowel het zakelijke als het woon-werkverkeer van hun medewerkers. Deze verplichting is opgenomen in de Omgevingswet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

De verplichting staat bekend onder de naam ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’, afgekort WPM. Alleen werkgevers met 100 of meer werknemers in dienst moeten aan deze rapportageverplichting voldoen. Deze werkgevers moeten straks naast alle zakelijke reizen, ook het woon-werkverkeer van hun werknemers gaan bijhouden.

Let op!

Voor de grens van 100 of meer werknemers moeten de werknemers van alle vestigingen (van een onderneming of rechtspersoon) bij elkaar worden opgeteld. Hierbij tellen alleen werknemers mee die een arbeidsovereenkomst hebben en minimaal 20 uren betaald werk per maand verrichten. Ingehuurde gedetacheerden en uitzendkrachten tellen niet mee.

Ingangsdatum 1 januari 2024?

Vooralsnog gaat de verplichting vanaf 1 januari 2024 gelden. Diverse media melden echter dat de ingangsdatum waarschijnlijk verschoven wordt naar 1 juli 2024. De overheid heeft hier echter nog geen officiële mededeling over gedaan. Zodra er meer bekend is, zullen wij je uiteraard direct informeren.

Zorg dat uw administratie op orde is

Heb je meer dan 100 werknemers in dienst? Dan ben je vanaf de ingangsdatum - of dat nu 1 januari of 1 juli 2024 wordt -, verplicht om diverse gegevens bij te houden en te rapporteren. Zorg daarom dat je jouw administratie hier klaar voor is!

Welke gegevens?

In een handreiking van RVO staat welke gegevens jij moet bijhouden. Dit zijn bijvoorbeeld het totaal aantal kilometers dat jouw werknemers heeft afgelegd voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer, maar ook het jaartotaal aan kilometers, verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

Let op!

De gegevens over 2024 moet je uiterlijk 30 juni 2025 insturen. Bij een ingangsdatum op 1 januari 2024 zijn dat de gegevens over heel 2024, bij een ingangsdatum op 1 juli 2024 zijn dat de gegevens over de tweede helft van 2024.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Reiskosten doorbetalen tijdens corona ook zonder onvoorwaardelijk recht?
Tijdens de coronacrisis was het onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor werkgevers om de reiskosten voor woon-werkverkeer door te betalen, zelfs als medewerkers geheel of gedeeltelijk thuiswerkten. Was dit alleen mogelijk als er een onvoorwaardelijk recht op de reiskostenvergoeding bestond?
Lees verder
arrow right
Fiets van de zaak 2023
Het bijtellingspercentage voor de fiets van de zaak bedraagt sinds 2020 7%. In dit nieuwsartikel gaan we in op de randvoorwaarden van de regeling, de type fietsen die hieronder vallen en privégebruik.
Lees verder
arrow right
Jolanda Dedert

Jolanda Dedert

Casemanager verzuim en inkomen

Basecone
Heb jij ook nog een papieren archief en bonnetjes overal? Helemaal niet gek, want zo doen heel veel ondernemers het nog. Het kan alleen overzichtelijker door het creëren van je eigen digitale kantoor! Basecone is de software die jou als ondernemer kan helpen als het gaat om digitale documentverwerking. Basecone herkent facturen automatisch, doet direct een boekingsvoorstel en heeft koppelingen met diverse boekhoudpakketten. Gun jezelf dit gemak en bespaar tijd met Basecone.
Lees verder
arrow right
Snelstart
SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Lees verder
arrow right
Verzuimverzekering vergelijken
Verzuimpercentages stijgen fors en hiermee ook de schadelast van verzuimverzekeraars. Er zijn veel redenen, maar het effect van economische onzekerheid, corona en een toenemende AOW-leeftijd speelt zeker mee. We zien in de markt een forse stijging van verzuimpremies. Juist nu is het belangrijk om verschillende offertes op te vragen en deze te vergelijken. Onze Inkomen- en Verzuimadviseurs helpen jou daar graag bij. Ze zetten de verschillen op een rij en vertellen je ook graag over hoe jij verzuim kunt beperken dan wel voorkomen.
Lees verder
arrow right