10 november 2023

Reiskosten doorbetalen tijdens corona ook zonder onvoorwaardelijk recht?

Tijdens de coronacrisis was het onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor werkgevers om de reiskosten voor woon-werkverkeer door te betalen, zelfs als medewerkers geheel of gedeeltelijk thuiswerkten. Was dit alleen mogelijk als er een onvoorwaardelijk recht op de reiskostenvergoeding bestond?

Reiskosten tijdens corona

Vanwege de coronapandemie werkten veel werknemers geheel of gedeeltelijk thuis. Met name om de administratieve gevolgen te beperken werd goedgekeurd dat vaste onbelaste reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer doorbetaald konden worden alsof het reispatroon niet was veranderd. Een belangrijke voorwaarde was dat het vaste vergoedingen moest betreffen die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever waren toegekend.

Onvoorwaardelijk recht?

Rechtbank Gelderland moest zich buigen over de vraag of deze verruiming betekende dat er vóór 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht op de vergoeding moest bestaan. Volgens de rechtbank is dit niet uit de besluiten inzake de reiskostenvergoedingen af te leiden.

Keuze

De rechtbank is van mening dat slechts bepaald is dat bij een keuze van de werknemer voor een reiskostenvergoeding, zoals in een cafetariasysteem, deze keuze vóór 13 maart 2020 gemaakt moest zijn. Omdat deze voorwaarde met terugwerkende kracht is ingevoerd, is deze bepaling volgens de rechtbank echter niet rechtsgeldig.

Akkoord met uitruil tegen kostenvergoeding

In de onderhavige zaak hadden de betreffende werknemers bovendien al in het voorafgaande jaar aangegeven akkoord te gaan met een uitruil van loon tegen een reiskostenvergoeding. Dat de werknemers hiervan af konden zien, deed er volgens de rechtbank niet aan af dat de werkgever hieraan vastzat, als de werknemers hiervoor zouden kiezen. Voor de werkgever was er in dat geval toch al sprake van een onvoorwaardelijk recht van de werknemer. De inspecteur werd dan ook in het ongelijk gesteld en de naheffing van ruim € 250.000 met boete kwam dan ook te vervallen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Meer mogelijkheden voor reiskostenvergoedingen vanaf 2024
In 2024 wil de overheid de fiscale vergoedingen rond reiskosten verruimen. Dit geldt zowel vergoedingen voor privévervoer als voor reizen met het openbaar vervoer. Dit staat in het Belastingplan voor 2024.
Lees verder
arrow right
Hybride werken 2023
Wat zijn de mogelijkheden voor werkgever en werknemer om flexibel en plaatsonafhankelijk te werken? En wat betekent dat voor de reiskostenvergoeding, de thuiswerkvergoeding en bijvoorbeeld de arbovoorzieningen? Hoe kun je hybride werken fiscaal vriendelijk inkleden?
Lees verder
arrow right
Praktische beoordeling van mogelijke WIA-aanvragen vanaf juli 2024
Het UWV ondervindt vertragingen bij de beoordeling van WIA-aanvragen als gevolg van een tekort aan verzekeringsartsen. Om de druk op de artsen te verlichten, wordt voorgesteld om vanaf juli 2024 waar mogelijk over te stappen op een praktische beoordeling in plaats van een theoretische.
Lees verder
arrow right
Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right
HR-adviseur (intern)
Je hebt een frisse kijk op het HR-vak. Daarbij stel je beleid op, durf je dit en meer bespreekbaar te maken en kom je met praktische oplossingen. De ideale mix voor deze rol op de nieuw te vormen HR-afdeling. Ga jij deze uitdaging met beide handen aan?
Lees verder
arrow right