Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

29 januari 2020

Visierapport 2020 - automotive

SRA-BiZ-onderzoek wijst uit dat de automotive profiteert van de handel in gebruikte personenauto's. Ook is de branch optimistisch over de omzetontwikkeling in de branche als geheel. Echter blijft de winstgroeiprognose duidelijk achter.

Sommige autobedrijven zien bovendien een 'perfect storm' aan veranderingen op zich afkomen waarvan de gevolgen nog niet tastbaar zijn. Dit maakt de onzekerheid in de branche groot.

Winstgroei blijft achter bij de omzet

Ondernemers in de autobranche rekenen voor 2020 – mede door de opschaling – op een omzetgroei van bijna 20%. Daarmee zijn ze positiever gestemd dan het mkb als geheel (+17%). De winst zal naar verwachting met bijna 6% toenemen, tegenover iets meer dan 13% voor het mkb.

Forse stijging van de kosten

De winstontwikkeling wordt onder meer gedrukt door de aanzienlijke stijging van de inkoopwaarde. Die neemt toe doordat het voor autobedrijven steeds lastiger is om te voldoen aan alle eisen die de importeurs stellen om kortingen op de inkoopwaarde te krijgen.

Ook de personeelskosten zullen naar verwachting relatief sterk toenemen: +8,0%, tegenover 5,4% voor het mkb. De autobranche kampt met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zowel in de werkplaats als aan de verkoopkant zijn andere competenties nodig. Nieuw personeel is lastig aan te trekken en omscholing gaat gepaard met meer kosten.

Efficiënter werken als grootste kans

Ondernemers in de automotive noemen het tekort aan vakkundig personeel de grootste bedreiging voor 2020, gevolgd door overheidsmaatregelen. Omdat het arbeidsaanbod te beperkt blijft, zal een productiviteitsstijging in de branche vooral moeten komen uit efficiency en andere verdienmodellen. Autobedrijven geven aan dat zij in 2020 vooral willen sturen op efficiënter werken (genoemd door ruim 47% van de respondenten).

Financiële positie licht verbeterd

De financiële positie van autobedrijven is licht verbeterd. Het percentage ondernemingen dat aan al de financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 74,6% in 2017 naar 76,3% in 2018. Hiermee blijft de branche nog wel achter bij het mkb-gemiddelde, dat verbeterde van 80,1% naar 81,7%.

Meer investeren, vooral uit eigen middelen

Autobedrijven willen in 2020 gemiddeld bijna 11% meer gaan investeren, met name op last van de importeur. Het zal vooral gaan om verplichte investeringen op last van de importeur. Peter Niesink, directeur BOVAG: "De echte ondernemers staan op en bedrijven die alleen met de waan van de dag bezig zijn, krijgen het zwaar." Banken blijven terughoudend als het gaat om kredietverstrekking in deze branche, dus auto-ondernemers denken vooral uit eigen middelen te financieren.

Heb je vragen over het visierapport? Neem dan gerust contact met ons op.

iMUIS

Met iMUIS heb je overzicht en grip op jouw financiën. 

Leasing auto

Financial of operational lease? Onze specialisten vergelijken en regelen de beste optie voor jou.

Stabiliseren/reorganiseren

Dit is het moment om jouw organisatie een spiegel voor te houden. Samen stellen wij jouw processen scherp voor de volgende stap.

Herfinancieren

Het optimaliseren van een financieringsstructuur, oftewel herfinancieren, gebeurt steeds vaker.

Groeien

Je bent trots op de ontwikkeling die je bedrijf doormaakt. Terecht! Maar hoe nu verder? Wij helpen bij allerlei zaken die je hiervoor niet hoefde te regelen. 

Begeleiden belastingcontrole

Staat de Belastingdienst binnenkort bij jou op de stoep voor een controle? Dat kan, want per jaar controleren zij tienduizenden ondernemers.