Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

29 januari 2020

Visierapport 2020 - logistiek

Het SRA-BiZ-visierapport heeft uitgewezen dat logistieke ondernemers per saldo redelijk optimistisch zijn over de financiële ontwikkelingen in 2020. Echter blijven de krappe marges een zorg.

Veel aandacht zal uitgaan naar initiatieven in verband met de duurzame transitie en het Klimaatakkoord. Dit soort ontwikkelingen vergt (soms grote) investeringen en een andere manier van denken, maar biedt tegelijkertijd kansen voor nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen.

Sterke groei van de omzet

De logistieke sector gaat voor 2020 uit van een behoorlijke groei van de omzet en winst. De omzet zal naar verwachting met 16% stijgen, tegenover gemiddeld bijna 17% voor het mkb als geheel. De winstgroei blijft waarschijnlijk iets achter (+10,2%, versus 13,1% voor het mkb).

Krappe marges vragen om efficiency

Ondernemers in de logistiek zien voor 2020 vooral kansen in economische ontwikkelingen en in marktontwikkelingen. Het probleem is echter dat logistieke bedrijven zelfs in een hoogconjunctuur, zoals in de afgelopen jaren, nauwelijks marge overhouden op de volumes die zij vervoeren. De prijs is bij opdrachtgevers in veel gevallen namelijk nog een selectiecriterium. Daarom zien transporteurs efficiënter werken als een belangrijke kans voor de komende twaalf maanden.

Personeelstekort potentiële rem

De personeelskosten gaan in de logistiek in 2020 naar verwachting sterker omhoog dan in het mkb als geheel: 6,5% versus 5,4%. Dit sluit aan bij de belangrijkste bedreiging: het tekort aan vakkundig personeel. Bijna acht op de tien transportbedrijven zien dit als grootste potentiële rem op de bedrijfsactiviteiten voor 2020. De branche kampt met vergrijzing, maar het gaat daarnaast om het in huis halen van andere competenties. Ook overheidsmaatregelen staan te boek als bedreiging, want deze zorgen voor veel onzekerheid.

Kredietwaardigheid licht afgenomen

De financiële positie van bedrijven in de logistiek is in het afgelopen jaar licht verslechterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is gedaald van 80,2 in 2017 naar 79,7 in 2018. Hiermee blijft de branche achter bij het mkb-gemiddelde, dat juist verbeterde van 80,1% naar 81,7%.

Relatief sterke groei investeringen

De investeringen groeien in 2020 naar verwachting relatief sterk (ruim 11%, ten opzichte van bijna 9% voor het mkb). Deze flinke toename wordt voor een groot deel verklaard door de stijging van de materieelprijzen. In lijn met de hogere verwachte investeringen neemt ook de behoefte aan externe financiering toe.

Heeft u vragen over het visierapport? Neem dan gerust contact met ons op.

Wtza: verantwoordingsplicht

Wtza: verantwoordingsplicht

Lever je zorg? En heb je een Wtza-vergunning? Dan ben je vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de overheidsinstantie CIBG over de manier waarop je het geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet en/of VWS-subsidie besteedt. 
Update lonenspecial

Update lonenspecial

In de update van de lonenspecial 2020 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Fiscale gevolgen plannen Voorjaarsnota

Fiscale gevolgen plannen Voorjaarsnota

23-05-2022

Uit de Voorjaarsnota van 20 mei 2022 blijkt onder andere dat ondernemers bij hogere winsten meer vennootschapsbelasting gaan betalen en in box 2 worden twee tarieven geïntroduceerd, in plaats van één tarief nu.
Eindejaarstips 2020

Eindejaarstips 2020

Om 2020 goed af te sluiten hebben wij de eindejaarstips op een rij gezet. Van welke fiscale regelingen kun je nog profiteren? Welke belangrijke aandachtspunten moeten voor het einde van het jaar zeker nog afgehandeld worden? En welke zaken zijn voor jou als werkgever belangrijk? Dit en meer vind je in de eindejaarstips via de onderstaande blokken. Zo ben jij goed voorbereid. Vragen? Neem gerust contact met ons op.
Suzanne Kroes

Suzanne Kroes

HRM-adviseur