29 januari 2020

Visierapport 2020 - logistiek

Het SRA-BiZ-visierapport heeft uitgewezen dat logistieke ondernemers per saldo redelijk optimistisch zijn over de financiële ontwikkelingen in 2020. Echter blijven de krappe marges een zorg.

Veel aandacht zal uitgaan naar initiatieven in verband met de duurzame transitie en het Klimaatakkoord. Dit soort ontwikkelingen vergt (soms grote) investeringen en een andere manier van denken, maar biedt tegelijkertijd kansen voor nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen.

Sterke groei van de omzet

De logistieke sector gaat voor 2020 uit van een behoorlijke groei van de omzet en winst. De omzet zal naar verwachting met 16% stijgen, tegenover gemiddeld bijna 17% voor het mkb als geheel. De winstgroei blijft waarschijnlijk iets achter (+10,2%, versus 13,1% voor het mkb).

Krappe marges vragen om efficiency

Ondernemers in de logistiek zien voor 2020 vooral kansen in economische ontwikkelingen en in marktontwikkelingen. Het probleem is echter dat logistieke bedrijven zelfs in een hoogconjunctuur, zoals in de afgelopen jaren, nauwelijks marge overhouden op de volumes die zij vervoeren. De prijs is bij opdrachtgevers in veel gevallen namelijk nog een selectiecriterium. Daarom zien transporteurs efficiënter werken als een belangrijke kans voor de komende twaalf maanden.

Personeelstekort potentiële rem

De personeelskosten gaan in de logistiek in 2020 naar verwachting sterker omhoog dan in het mkb als geheel: 6,5% versus 5,4%. Dit sluit aan bij de belangrijkste bedreiging: het tekort aan vakkundig personeel. Bijna acht op de tien transportbedrijven zien dit als grootste potentiële rem op de bedrijfsactiviteiten voor 2020. De branche kampt met vergrijzing, maar het gaat daarnaast om het in huis halen van andere competenties. Ook overheidsmaatregelen staan te boek als bedreiging, want deze zorgen voor veel onzekerheid.

Kredietwaardigheid licht afgenomen

De financiële positie van bedrijven in de logistiek is in het afgelopen jaar licht verslechterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is gedaald van 80,2 in 2017 naar 79,7 in 2018. Hiermee blijft de branche achter bij het mkb-gemiddelde, dat juist verbeterde van 80,1% naar 81,7%.

Relatief sterke groei investeringen

De investeringen groeien in 2020 naar verwachting relatief sterk (ruim 11%, ten opzichte van bijna 9% voor het mkb). Deze flinke toename wordt voor een groot deel verklaard door de stijging van de materieelprijzen. In lijn met de hogere verwachte investeringen neemt ook de behoefte aan externe financiering toe.

Heb je vragen over het visierapport? Neem dan gerust contact met ons op.

Verzuimverzekering vergelijken
Verzuimpercentages stijgen fors en hiermee ook de schadelast van verzuimverzekeraars. Er zijn veel redenen, maar het effect van economische onzekerheid, corona en een toenemende AOW-leeftijd speelt zeker mee. We zien in de markt een forse stijging van verzuimpremies. Juist nu is het belangrijk om verschillende offertes op te vragen en deze te vergelijken. Onze Inkomen- en Verzuimadviseurs helpen jou daar graag bij. Ze zetten de verschillen op een rij en vertellen je ook graag over hoe jij verzuim kunt beperken dan wel voorkomen.
Lees verder
arrow right
Herfinancieren
Het optimaliseren van een financieringsstructuur, oftewel herfinancieren, gebeurt steeds vaker.
Lees verder
arrow right
Snelstart
SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Lees verder
arrow right
Visionplanner
Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Lees verder
arrow right
Vraag btw zonnepanelen 2022 tijdig terug
Heb je in 2022 zonnepanelen voor op jouw woning gekocht? En heb je de btw hierover nog niet teruggevraagd? Kom dan snel in actie, want je hebt hier nog tot 30 juni 2023 de tijd voor.
Lees verder
arrow right