Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

31 januari 2020

Visierapport 2020 - specialistische zakelijke dienstverlening

Uit het SRA-BiZ-visierapport 2020 blijkt dat de vraag naar specialistische zakelijke dienstverlening sterk blijft. De vooruitzichten voor 2020 zien er dan ook goed uit. Toch zijn er ook uitdagingen zoals digitalisering, het werven en vasthouden van goede medewerkers en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

Opnieuw bovengemiddelde groei

De vraag naar specialistische zakelijke diensten blijft groot en dit zien we terug in de zeer positieve financiële verwachtingen voor 2020. De branche gaat uit van een duidelijk bovengemiddelde groei van de omzet en de winst. De omzet groeit naar verwachting met ruim 23%, tegen bijna 12% een jaar geleden en bijna 17% voor het mkb als geheel. De winstgroei wordt geraamd op ruim 20%, tegen bijna 15% voor 2019 in deze sector en ruim 13% voor het mkb als totaal.

Verdere stijging personeelskosten

Personeel blijft een belangrijk aandachtspunt in de branche. De specialistische zakelijke dienstverlening is een arbeidsintensieve branche waar de kosten voor personeel relatief zwaar wegen in de totale kosten. De personeelskosten zullen in 2020 naar verwachting met ruim 6% toenemen, ongeveer in lijn met een jaar geleden.
Als belangrijkste bedreiging voor dit jaar noemt meer dan de helft van de respondenten in het SRA-BiZ-onderzoek het beperkte aanbod van gekwalificeerd personeel. Er is sprake van een toenemend tekort aan arbeidskrachten in de branche. Sterker nog, van alle branches is het personeelstekort in de zakelijke dienstverlening het grootst.

Meer aandacht voor efficiënter werken

Mede om de personele krapte op te vangen, zien gespecialiseerde zakelijke dienstverleners voor de komende maanden vooral mogelijkheden in efficiënter werken. Bijna de helft van de respondenten in het SRA-BiZ-onderzoek noemt dit de belangrijkste kans voor 2020, gevolgd door 'samenwerken & netwerken' (genoemd door 48%).

Financiële positie stabiel

De financiële positie van bedrijven in de specialistische zakelijke dienstverlening is gestabiliseerd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is uitgekomen op 81,4 in 2018 (versus 81,5 in 2017). De branche ligt daarmee in lijn met het mkb-gemiddelde, dat verbeterde van 80,1% naar 81,7%. De investeringen groeien in 2020 naar verwachting relatief hard ten opzichte van een jaar geleden (7,7% tegenover 4,6%). Daarmee blijft de branche nog wel achter bij het mkb-cijfer (8,7%).

Heeft u vragen over het visierapport 2020? Neem dan gerust contact met ons op.

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.

Stabiliseren/reorganiseren

Dit is het moment om jouw organisatie een spiegel voor te houden. Samen stellen wij jouw processen scherp voor de volgende stap.

Nicolien Remmelink

Assistent - accountant

Financieren met de overheid

Met de helpende hand van de overheid heb je meer kans van slagen.

TOFA-regeling geopend t/m 12 juli

23-06-2020

Ben jij een flexwerker die door de coronacrisis nauwelijks tot geen inkomsten heeft? En heb je geen recht op een uitkering? Je kunt vanaf nu de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) aanvragen bij het UWV. Bekijk wel de voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Chantal Leek

Administratief medewerker