Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

30 januari 2020

Visierapport 2020 - zorg

Het nieuwe SRA-BiZ-visierapport 2020 laat zien dat zorgondernemingen gematigd positief zijn over de financiële vooruitzichten voor 2020. De omzet en de winst zullen naar verwachting verder toenemen, maar niet zo'n sterke groei als een jaar geleden.

Voorzichtige prognoses

De medische zorg is duidelijk terughoudender in haar financiële verwachtingen dan een jaar geleden. De omzet zal naar schatting met 8% toenemen, ten opzichte van 13% in 2019 en bijna 17% voor het mkb als geheel. De winstgroei komt uit op ruim 5%, tegenover 13,6% vorig jaar en ruim 13% voor het mkb.

Personeelstekort niet langer grootste bedreiging

Personeelskosten zijn met afstand de grootste kostenpost in de medische zorg. Zorgondernemers gaan ervan uit dat deze kosten in de komende twaalf maanden met 4,5% zullen toenemen. Dit is een iets minder sterke stijging dan voor het mkb als geheel wordt verwacht (ruim 5%).

Er is een einde gekomen aan de uitstroom van personeel uit de zorg. Er komt meer zorgpersoneel bij dan dat er weggaat. Deze ontwikkeling zien we terug in de belangrijkste bedreigingen: het tekort aan vakkundige medewerkers voert niet langer de lijst aan. Zorgondernemers zien overheidsmaatregelen nu als grootste bedreiging voor de komende twaalf maanden.

Samenwerken en netwerken

Zorgondernemers zien voor het komende jaar vooral kansen in de financiële situatie van de eigen onderneming en in 'samenwerken & netwerken' (genoemd door bijna de helft van de respondenten). Technologische ontwikkelingen scoren iets lager (41%). De branche lijkt voldoende vet op de botten te hebben om te investeren in de broodnodige digitalisering, al dan niet in samenwerking met partijen van buiten de branche.

Financiële positie opnieuw verbeterd

De financiële positie van bedrijven in de medische zorg is verder verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 89,7% in 2017 naar 92,4% in 2018. Hiermee presteert de branche beter dan het mkb-gemiddelde, dat aantrok van 80,1% naar 81,7%. Zorgondernemers verwachten in 2020 voor de investeringen een relatief sterke stijging van ruim 9%. Hiermee loopt de branche licht voor op de verwachtingen van het mkb als totaal (+8,7%).

Heeft u vragen over het visierapport 2020? Neem gerust contact met ons op.

Agro: plan nu jouw mestbalans 2022

Agro: plan nu jouw mestbalans 2022

28-05-2021

Onlangs heb je jouw Gecombineerde opgave ingediend. Hiermee is tevens de basis voor de stikstof- en fosfaatruimte voor 2021 vastgelegd. Een goed moment om de prognose van jouw mestbalans op te stellen.
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3 (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3 (NOW)

De NOW is de tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege de coronacrisis de omzet met minstens 20% zagen dalen. De regeling is met ingang van 1 oktober 2020 verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW 3 kent 3 tijdvakken en kent specifiekere bepalingen ten opzichte van NOW 1 en NOW 2. Op deze pagina vertellen we je er alles over. Heb je vragen? Schroom niet om te bellen of mailen als je meer vragen hebt of wilt sparren over jouw situatie. Samen staan we sterk!
Echtscheiding

Echtscheiding

Onze juristen kunnen je begeleiden in het scheidingstraject en helpen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
Zorgbonus 2021 aanvragen vanaf 15 juni

Zorgbonus 2021 aanvragen vanaf 15 juni

16-06-2021

Ben je een werkende in de zorg? Vanwege de uitzonderlijke prestatie die je hebt verricht door de komst van corona kom je in aanmerking voor een zorgbonus. Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni de zorgbonus voor 2021 aanvragen.