Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

30 januari 2020

Visierapport 2020 - zorg

Het nieuwe SRA-BiZ-visierapport 2020 laat zien dat zorgondernemingen gematigd positief zijn over de financiële vooruitzichten voor 2020. De omzet en de winst zullen naar verwachting verder toenemen, maar niet zo'n sterke groei als een jaar geleden.

Voorzichtige prognoses

De medische zorg is duidelijk terughoudender in haar financiële verwachtingen dan een jaar geleden. De omzet zal naar schatting met 8% toenemen, ten opzichte van 13% in 2019 en bijna 17% voor het mkb als geheel. De winstgroei komt uit op ruim 5%, tegenover 13,6% vorig jaar en ruim 13% voor het mkb.

Personeelstekort niet langer grootste bedreiging

Personeelskosten zijn met afstand de grootste kostenpost in de medische zorg. Zorgondernemers gaan ervan uit dat deze kosten in de komende twaalf maanden met 4,5% zullen toenemen. Dit is een iets minder sterke stijging dan voor het mkb als geheel wordt verwacht (ruim 5%).

Er is een einde gekomen aan de uitstroom van personeel uit de zorg. Er komt meer zorgpersoneel bij dan dat er weggaat. Deze ontwikkeling zien we terug in de belangrijkste bedreigingen: het tekort aan vakkundige medewerkers voert niet langer de lijst aan. Zorgondernemers zien overheidsmaatregelen nu als grootste bedreiging voor de komende twaalf maanden.

Samenwerken en netwerken

Zorgondernemers zien voor het komende jaar vooral kansen in de financiële situatie van de eigen onderneming en in 'samenwerken & netwerken' (genoemd door bijna de helft van de respondenten). Technologische ontwikkelingen scoren iets lager (41%). De branche lijkt voldoende vet op de botten te hebben om te investeren in de broodnodige digitalisering, al dan niet in samenwerking met partijen van buiten de branche.

Financiële positie opnieuw verbeterd

De financiële positie van bedrijven in de medische zorg is verder verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 89,7% in 2017 naar 92,4% in 2018. Hiermee presteert de branche beter dan het mkb-gemiddelde, dat aantrok van 80,1% naar 81,7%. Zorgondernemers verwachten in 2020 voor de investeringen een relatief sterke stijging van ruim 9%. Hiermee loopt de branche licht voor op de verwachtingen van het mkb als totaal (+8,7%).

Heeft u vragen over het visierapport 2020? Neem gerust contact met ons op.

Verenigingen en Stichtingen 2020

28-07-2020

Ben jij een bestuurder van een vereniging of stichting? Dan is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de actualiteiten. Tijdig inspelen op veranderingen kan in je voordeel werken.

Overstappen naar een bv

03-08-2020

Denk je eraan om over te stappen naar een bv? De bv rechtsvorm is in het mkb erg populair. Dit onder andere vanwege fiscale motieven. In dit artikel gaan we in op de fiscale motieven. Ook bekijken we de voor- en nadelen er zijn bij een overstap naar een bv. Welke aspecten er nog meer bij komen kijken? Je leest het hieronder.

Arbeidsvoorwaarden en cao

Beperk het personeelsverloop binnen jouw organisatie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 

Na mijn bedrijf

Je hebt je bedrijf overgedragen naar de volgende generatie. Wij zorgen ervoor dat je volop kunt genieten en ontspannen tijdens je pensioen. 

Peter Bancken

Zelfstandig assistent accountant