Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

April 2010

Werkgeversdilemma: kilometervergoeding of auto van de zaak? Het artikel is 10 jaar oud, maar nog steeds actueel.

Een werkgever staat voor wat betreft de vergoeding van vervoer van zijn werknemers voor de keuze om een auto ter beschikking te stellen of een kilometervergoeding te verstrekken. Hieronder worden de fiscale gevolgen van het ter beschikking stellen van een auto dan wel het vergoeden van de kilometers uiteengezet.

Auto van de zaak

Indien je een auto ter beschikking stelt aan jouw werknemer wordt deze geconfronteerd met een fiscale bijtelling. De bijtelling van de auto van de zaak valt onder de loonbelasting, dus maandelijks dien je de te betalen bijtelling in te houden op het loon van uw werknemer. De bijtelling kan alleen achterwege blijven indien uw werknemer kan aantonen dat deze minder dan 500 privé-kilometers per jaar rijdt, bijvoorbeeld door een sluitende kilometeradministratie of door een 'Verklaring geen privé-gebruik auto'.

Wist je dat indien jouw werknemer in zijn eigen auto rijdt, maar jij wel alle kosten van die auto vergoedt, de auto toch wordt aangemerkt als een auto van de zaak?

Gebruik privéauto
Je mag jouw werknemer een kilometervergoeding geven indien deze met eigen vervoer zakelijke ritten rijdt of met de auto naar het werk komt. De grens voor een onbelaste kilometervergoeding ligt op € 0,19 per kilometer. Je mag jouw werknemer een hoger bedrag vergoeden maar dan wordt het deel van de vergoeding boven dit bedrag als loon gerekend. Over dat loondeel moeten loonheffing en premies werknemersverzekeringen worden betaald.

Als jouw werknemer meerdere malen per dag reist, kun je niet in alle gevallen een vrije vergoeding geven van € 0,19 per kilometer. Er moet een zakelijk belang zijn. Ritten om bijvoorbeeld thuis te lunchen of de kinderen naar de opvang te brengen komen niet voor de kilometervergoeding in aanmerking. Omrijkilometers die met carpoolen worden gemaakt om een collega op te halen, tellen daarentegen wél als zakelijke kilometers.

Let op!

Je kunt gerust contact met ons opnemen voor een berekening van de autokosten voor de keuze tussen het aanbieden van een auto van de zaak of een kilometervergoeding.

http://omnyacc.bitpu...

Voldoe jij aan de WagwEU? Voorkom boete

14-09-2020

Voldoe jij al aan de WagwEU? De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie is op 1 maart 2020 van kracht gegaan. De wet is in het leven voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die in Nederland aan het werk gaan. Om boetes te voorkomen, is het van belang dat je erop toeziet dat jouw opdrachtnemer zich aan alle regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden houdt.

Rekenrente pensioen niet lager dan 4%

20-08-2020

Wanneer de rente lager ligt dan 4%, moeten ondernemers bij de opbouw van pensioenverplichtingen nog steeds de toekomstige pensioenschuld berekenen tegen een rente van 4%. 

Bedragen tegemoetkoming LIV en jeugd-LIV gewijzigd

28-08-2020

De bedragen van de tegemoetkoming van het LIV en jeugd-LIV zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Als werknemer kun je deze tegemoetkomingen in de loonkosten aanvragen voor werknemers met een loon tot maximaal 125% van het wettelijk minimum loon.

Aanvragen compensatie transitievergoeding slapend dienstverband uiterlijk 30 september

03-09-2020

Heb jij een transitievergoeding betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 voor een dienstverband die is beëindigd na meer dan twee jaar ziekte? Vraag dan uiterlijk 30 september een compensatie aan voor deze transitievergoeding. 

Strategisch visualiseren

Wil jij ook overzicht in één oogopslag? Maak jouw toekomstvisie inzichtelijk door visueel denken, strategisch tekenen en bedrijfskundig advies.

Estate planning

Onze estate planners maken een plan op maat om jouw vermogen zo gunstig mogelijk over te dragen. Zo heb jij (financiële) rust.