Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

20 november 2020

Werkkleding en btw: hoe zit het?

Vaak stellen ondernemers in de detailhandel hun winkelpersoneel werkkleding ter beschikking. Maar hoe zit dit eigenlijk: kan dit onbelast en onder welke voorwaarden? En mag je deze kleding dan ook onbelast laten reinigen?

Wat is werkkleding?

Werkkleding in fiscale zin is kleding die vrijwel alleen voor het werk kan worden gebruikt, zoals de overall van een loodgieter of de witte jasschort van een slager.

Niet alleen voor het werk?

Onder werkkleding verstaan we ook kleding die voorzien is van logo’s van het bedrijf van minstens 70 cm2 groot. Deze eis geldt per kledingstuk. Verder zijn ook uniformen werkkleding, waaronder we verstaan: kleding waarmee een werknemer herkenbaar tot een bepaald bedrijf behoort. Ook kleding die je volgens de Arbowet ter beschikking moet stellen, is onder voorwaarden werkkleding. Tenslotte is ook kleding die aantoonbaar op de werkplek achterblijft aan te merken als werkkleding.

Let op!

Als kleding achter moet blijven op de werkplek, moet je als werkgever ook voor gescheiden kleedruimtes zorgen.

Onbelast?

Werkkleding kun je alleen onbelast ter beschikking stellen. Dit betekent dat de kleding jouw eigendom blijft en dat deze moet worden ingeleverd bij het einde van de dienstbetrekking. In plaats hiervan kan de werknemer je dan ook de restwaarde vergoeden.

Let op!

Je kunt werkkleding dus niet belastingvrij vergoeden of verstrekken, wat betekent dat de werknemer dus niet de eigenaar van de werkkleding mag worden. Doe je dit toch, dan is de waarde belast, tenzij je het onderbrengt in de werkkostenregeling.

Reinigen onbelast?

Je mag alleen ter beschikking gestelde werkkleding belastingvrij laten reinigen. Dus alleen als de werkkleding zelf belastingvrij is, kun je deze ook belastingvrij laten reinigen. Je kunt de kosten in dat geval ook onbelast vergoeden.

Heb je vragen over de belastingheffing bij het vergoeden of verstrekken van werkkleding? Neem dan contact met ons op.

Het belang van een vertrouwenspersoon

Het belang van een vertrouwenspersoon

12-02-2021

Er is door het kabinet een wetsvoorstel ingediend om elke organisatie verplicht te kunnen stellen om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Hierdoor krijgt iedere werknemer toegang tot een vertrouwenspersoon.
Werkkostenregeling 2021

Werkkostenregeling 2021

03-02-2021

De afrekening van de werkkostenregeling (WKR) van 2020 vindt voor 1 maart plaats. Ben je al op de hoogte welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen? En tot welk bedrag? En hoe zit het als je het maximale bedrag overschrijdt? Je vindt de antwoorden en meer in dit nieuwsartikel.
Bezwaar WOZ-waarde mogelijk bij geërfde woning

Bezwaar WOZ-waarde mogelijk bij geërfde woning

01-02-2021

Wil je bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking? Dan dient deze op jouw naam te zijn gesteld. Ook is het vereist dat je belang hebt bij de beschikking. Als je een woning hebt geërfd dan voldoe je ook aan die voorwaarde, omdat je als erfgenaam erfbelasting betaalt over de waarde van de woning.
Update lonenspecial

Update lonenspecial

In de update van de lonenspecial 2020 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op.