Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

21 april 2022

Wetsvoorstel met nieuwe pensioenregels naar de Tweede kamer

De nieuwe Pensioenwet is door het kabinet bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wet zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2023 ingaan en heeft als doel het realiseren van een toekomstbestendiger pensioenstelsel. 

Pensioenakkoord

Het Pensioenakkoord sluit beter aan bij de huidige arbeidsmarkt, onder meer wat betreft indexatie. Daarbij blijft een aantal sterke elementen van de huidige pensioenwetgeving behouden, zoals de fiscale aftrekbaarheid. Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen na het fiat van het parlement enkele jaren om een en ander aan te passen en uit te voeren.

Let op!

De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2023. Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen.

Flexibel

Nieuwe pensioencontracten zullen flexibeler zijn dan nu. Dit betekent dat wanneer het goed gaat met de economie, ook het verwachte pensioen stijgt. Gaat het economisch minder, dan kan het omlaaggaan. Ook wordt beter aangesloten bij een aantal risico’s. Een van de risico’s is dat naarmate men ouder wordt, er minder ruimte is om mogelijke tegenvallers te compenseren. Om dit af te dekken, wordt de beweeglijkheid van de uitkering – dus dat het veel meer of minder kan worden – minder groot als men bijna met pensioen gaat.

Premieregeling

Iedereen gaat in het nieuwe stelsel pensioen opbouwen via een premieregeling. De pensioenpremie wordt voor alle leeftijden gelijk. Ook zorgt het nieuwe pensioenstelsel voor een betere aansluiting op de huidige arbeidsmarkt. Werknemers blijven bijvoorbeeld minder vaak hun leven lang bij dezelfde werkgever. Het wetsvoorstel gaat hiervoor een oplossing bieden, onder meer door uit te gaan van eenzelfde regeling voor iedere werknemer.

Indexeren

Pensioenfondsen die de huidige pensioenen over willen zetten naar het nieuwe stelsel, mogen onder voorwaarden met versoepelde indexatieregels rekenen. Voor het jaar 2022 wordt geregeld dat fondsen, vooruitlopend op de nieuwe Pensioenwet, al de ruimte krijgen om sneller te indexeren. Het voornemen is dat het besluit om sneller te kunnen indexeren per 1 juli 2022 in werking treedt.

Ongewijzigde elementen

Het voorstel bevat onderdelen die ongewijzigd blijven, zoals de mogelijkheid van verplichtstelling. De fiscale facilitering blijft verder ruim genoeg om na de loopbaan met pensioen te gaan met 80% van het gemiddelde loon.

Let op!

Het betreft een wetsvoorstel. Dit betekent dat de Tweede en Eerste Kamer nog moeten instemmen met het voorstel.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Lenen van eigen pensioen-bv

Lenen van eigen pensioen-bv

17-03-2020

Heeft u als dga een lening bij uw pensioen-bv? Pas op, want als deze onzakelijk blijkt te zijn dan kan onder omstandigheden een fiscale afstraffing volgen die er niet om liegt. 
Pensioen ondernemer

Pensioen ondernemer

Je kunt als ondernemer niet vroeg genoeg beginnen met het vormen van jouw eigen basisinkomen. Onze pensioenspecialisten staan voor je klaar!
Pensioen werkgever

Pensioen werkgever

Wat zijn voor jou de beste mogelijkheden? Wij analyseren, implementeren, beheren en controleren jouw werkgeverspensioen.
Snelstart

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Diepslapers recht op compensatie transitievergoeding?

Diepslapers recht op compensatie transitievergoeding?

15-06-2022

Er bestaat recht op compensatie voor de betaling van een transitievergoeding aan werknemers van wie het dienstverband vóór 1 juli 2015 slapend is geworden. Hier heeft De Centrale Raad van Beroep uitspraak over gedaan.