Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

17 maart 2020

Lenen van eigen pensioen-bv

Heb je als dga een lening bij jouw pensioen-bv? Pas op, want als deze onzakelijk blijkt te zijn dan kan onder omstandigheden een fiscale afstraffing volgen die er niet om liegt. Dit bleek recent nog in een zaak voor de rechtbank in Breda.

Bouwondernemer in financiële moeilijkheden

In de betreffende zaak had een bouwondernemer zijn pensioen ondergebracht in een pensioen-bv. De pensioen-bv beschikte slechts over vorderingen op de ondernemer. Vanwege belastingschulden werd een deel van de activa van de bv door de fiscus verkocht. Het restant van € 60.000 vloeide in de kas van de pensioen-bv.

Lening op lening

De ondernemer besloot de overgebleven € 60.000 van zijn pensioen-bv te lenen. De inspecteur beschouwde de lening echter als onzakelijk, met desastreuze fiscale gevolgen.

Lening onzakelijk

Gezien de penibele financiële positie van de bouwondernemer was er geen rente te bepalen waartegen een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest de lening, tegen dezelfde voorwaarden, te verstrekken. Volgens de rechter was de lening daardoor onzakelijk en dus bleef de aanslag in stand.

Pensioen geheel belast

De rechter was het er ook mee eens dat een gedeeltelijke afkoop in dit geval leidde tot het belasten van de volledige pensioenaanspraak. Uit de wetsgeschiedenis bleek dat de wetgever met deze sanctie dergelijke handelingen pertinent wilde voorkomen. Ook de strafheffing in de vorm van 20% revisierente bleef in stand.

Pensioenaanspraak belast plus revisierente

De opgenomen lening van € 60.000 betekende dat de volledige pensioenaanspraak van ongeveer € 350.000 ineens werd belast. Daar bovenop volgde een heffing van 20% revisierente, zo'n € 70.000.

Ook bij andere oudedagsvoorzieningen

Naast pensioen kunnen ook andere oudedagsvoorzieningen in de eigen bv zijn ondergebracht, bijvoorbeeld stakingslijfrentes en goudenhanddrukstamrechten. Daarvoor gelden dezelfde zware sancties bij een onderdekking die wordt veroorzaakt door verwijtbaar handelen van de dga. Overigens kunnen goudenhanddrukstamrechten – geheel of partieel – worden afgekocht zonder heffing van revisierente.

Heb je vragen over een pensioen-bv? Wij adviseren je graag. Neem gerust contact met ons op.

Corona: onbeperkt bijverdienen voor studenten

22-06-2020

Ontvang jij studiefinanciering? In 2020 mogen studenten onbeperkt bijverdienen zonder consequenties voor de studiefinanciering. Dit om studenten tegemoet te komen die in een cruciaal beroep werken en door de coronacrisis meer uren maken.

Kabinet schrapt plan nieuwe belasting box 3

26-06-2020

De inkomsten uit sparen en beleggen zou anders belast worden, maar dit plan gaat niet door.

Overdragen

Begin op tijd met de voorbereidingen want het verkoopklaar maken van jouw onderneming neemt enkele jaren in beslag.

Na mijn bedrijf

Je hebt je bedrijf overgedragen naar de volgende generatie. Wij zorgen ervoor dat je volop kunt genieten en ontspannen tijdens je pensioen. 

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen