Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

17 maart 2020

Lenen van eigen pensioen-bv

Heb je als dga een lening bij jouw pensioen-bv? Pas op, want als deze onzakelijk blijkt te zijn dan kan onder omstandigheden een fiscale afstraffing volgen die er niet om liegt. Dit bleek recent nog in een zaak voor de rechtbank in Breda.

Bouwondernemer in financiële moeilijkheden

In de betreffende zaak had een bouwondernemer zijn pensioen ondergebracht in een pensioen-bv. De pensioen-bv beschikte slechts over vorderingen op de ondernemer. Vanwege belastingschulden werd een deel van de activa van de bv door de fiscus verkocht. Het restant van € 60.000 vloeide in de kas van de pensioen-bv.

Lening op lening

De ondernemer besloot de overgebleven € 60.000 van zijn pensioen-bv te lenen. De inspecteur beschouwde de lening echter als onzakelijk, met desastreuze fiscale gevolgen.

Lening onzakelijk

Gezien de penibele financiële positie van de bouwondernemer was er geen rente te bepalen waartegen een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest de lening, tegen dezelfde voorwaarden, te verstrekken. Volgens de rechter was de lening daardoor onzakelijk en dus bleef de aanslag in stand.

Pensioen geheel belast

De rechter was het er ook mee eens dat een gedeeltelijke afkoop in dit geval leidde tot het belasten van de volledige pensioenaanspraak. Uit de wetsgeschiedenis bleek dat de wetgever met deze sanctie dergelijke handelingen pertinent wilde voorkomen. Ook de strafheffing in de vorm van 20% revisierente bleef in stand.

Pensioenaanspraak belast plus revisierente

De opgenomen lening van € 60.000 betekende dat de volledige pensioenaanspraak van ongeveer € 350.000 ineens werd belast. Daar bovenop volgde een heffing van 20% revisierente, zo'n € 70.000.

Ook bij andere oudedagsvoorzieningen

Naast pensioen kunnen ook andere oudedagsvoorzieningen in de eigen bv zijn ondergebracht, bijvoorbeeld stakingslijfrentes en goudenhanddrukstamrechten. Daarvoor gelden dezelfde zware sancties bij een onderdekking die wordt veroorzaakt door verwijtbaar handelen van de dga. Overigens kunnen goudenhanddrukstamrechten – geheel of partieel – worden afgekocht zonder heffing van revisierente.

Heb je vragen over een pensioen-bv? Wij adviseren je graag. Neem gerust contact met ons op.

Miljoenennota: vastlegging coronasteunmaatregelen

16-09-2020

In het Belastingplan wordt een groot aantal reeds aangekondigde coronasteunmaatregelen in de wet vastgelegd. Hieronder vind je een overzicht van alle maatregelen. Denk hierbij aan de TOGS, TVL en de coronareserve.

Arbodienstverlening

Hoe ga jij om met verzuim? Bij Omnyacc ben je aan het juiste adres voor een gezonde organisatie. Alle specialisten onder één dak.

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.

TVL-regeling aanvragen recreatieve vliegsector mogelijk

08-09-2020

Voor de recreatieve vliegsector is het ook mogelijk de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aan te vragen. Deze sector is nu ook toegevoegd aan de lijst met SBI-codes, zoals ballonvaarders en instructeurs en verhuurders van sportvliegtuigjes.