20 februari 2023

Wettelijk minimumuurloon per 2024

Het wetsvoorstel voor het invoeren van een wettelijk minimumuurloon is aangenomen door de Eerste Kamer. Naar verwachting wordt er vanaf 1 januari 2024 gerekend met een minimumuurloon op basis van 36 uren per week, in plaats van een minimumloon per maand.

Normale arbeidsduur

Nederland kent als een van de weinige EU-lidstaten wel een minimumloon per maand, maar niet per uur. Dit betekent dat de hoogte van het (niet wettelijk vastgelegde) minimumloon per uur afhankelijk is van het normale aantal uren dat in een sector als voltijd geldt, de zogenoemde normale arbeidsduur (hierna NAD). Dit betekent dat het minimumloon dat een werknemer per uur verdient niet bij iedereen gelijk is, maar afhankelijk is van de sector waar hij in werkt.

Bij de invoering van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) in 1969 zorgde dit destijds niet voor discussie, omdat de 40-urige werkweek toen voor het grootste deel van de werkenden nog de standaard was. Dit uitgangspunt is echter gewijzigd in de loop der tijd. Er zijn bijvoorbeeld meer werknemers die verschillende uren werken en meerdere banen combineren.

Het is nu zo dat de ene werknemer 40 uur per week moet werken om het minimumloon te verdienen terwijl een andere werknemer hetzelfde loon in 36 uur per week kan verdienen.

Handhaving

Bijkomend punt is dat het ontbreken van een minimumuurloon voor problemen zorgt in de handhaving, waardoor werknemers minder goed beschermd zijn tegen uitbuiting en onderbetaling.

Minimumuurloon

De systematiek van de NAD past niet meer bij de huidige arbeidsmarkt, waar variatie in arbeidsduur en (intersectorale) mobiliteit gedurende de loopbaan gebruikelijker is geworden. Om die reden is het reëel om een minimumuurloon in te voeren, waarbij de keuze is gemaakt dit uurloon te baseren op een werkweek van 36 uur.

Let op!

Bij invoering van het minimumuurloon kunnen werkgevers waar werknemers het minimumloon verdienen op basis van 38 of 40 uren per week te maken krijgen met een lastenverzwaring, omdat er simpelweg meer betaald moet worden. Het is nog niet bekend of de overheid een verhoging gaat treffen om dit te compenseren.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Salarisadministratie
Het voeren van een correcte, tijdige en betrouwbare salarisadministratie kijkt nauw. Salarisadministratie, méér dan een loonstrook.
Lees verder
arrow right
Carolien van der Meer

Carolien van der Meer

Assistent-accountant

Praktijkondersteuner Bedrijfsarts
Ken jij de Wet Verbetering Poortwachter tot in de detail en ben je helemaal thuis in verzuimbeleid? Werk je graag samen met de bedrijfsarts en casemanager om samen de inzetbaarheid van de werknemers van de relaties van Omnyacc te verbeteren? Door positieve ontwikkelingen en daarmee groei van onze organisatie zoeken wij uitbreiding van ons team Praktijkondersteuners bedrijfsarts bij onze vestiging Omnyacc in Leeuwarden.
Lees verder
arrow right
Belastingaftrek voor dieetkosten: wat is aftrekbaar?
Als je aan een ziekte lijdt, moet je soms een specifiek dieet volgen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de kosten hiervan worden afgetrokken als zorgkosten. Maar welk bedrag kun je aftrekken als je meerdere, elkaar overlappende diëten moet volgen?
Lees verder
arrow right
Arie de Jong

Arie de Jong

Belastingadviseur

Tessa de Koning

Tessa de Koning

Administratief medewerker