Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

25 juni 2020

Privékilometers aangeven via achteraf opgestelde rittenstaat

Wanneer je meer dan 500 kilometer privé rijdt met de auto van de zaak, krijg je te maken met de bijtelling. Om te bewijzen dat je minder privékilometers hebt gereden, mag je dit nu ook doen via een achteraf opgestelde rittenstaat.

Bijtelling

Voor het privégebruik dat met een auto van de zaak gemaakt kan worden, geldt als uitgangspunt een bijtelling die wordt uitgedrukt in een percentage van de cataloguswaarde. In 2020 is dit standaard 22%. Voor elektrische auto’s is de bijtelling 8% tot een cataloguswaarde van € 45.000, daarboven 22%. Voor auto’s die vóór 2020 voor het eerst op kenteken zijn gezet, kunnen ook andere percentages gelden.

Bewijs leveren

Wie de bijtelling wil voorkomen, moet desgevraagd bewijs leveren dat met de auto niet meer dan 500 km privé in het jaar is gereden. Voor dit bewijs is een sluitende rittenstaat volgens de voorschriften van de Belastingdienst een mogelijkheid, maar niet verplicht. U mag dit bewijs dus ook op andere manier leveren. Dit is vormvrij, dus u mag zelf weten hoe.


Achteraf opgestelde rittenstaat

Onlangs kwam een zaak voor de rechter, waarbij onder meer gebruik werd gemaakt van een achteraf opgestelde rittenstaat en een zogenaamd tellerrapport. De inspecteur ging hiermee niet akkoord, maar het gerechtshof in Arnhem wel.


Tellerrapport

Een tellerrapport kan kosteloos online bij de RDW (www.rdw.nl) worden aangevraagd en geeft een overzicht van geregistreerde tellerstanden die onder meer bij de keuring van de auto zijn verzameld.


Aanvullend bewijs

De dga van een bv gebruikte het tellerrapport voor het leveren van bewijs dat ze met de haar ter beschikking gestelde bestelauto niet meer dan 500 km privé had gereden. Ze gebruikte als bewijs ook facturen, foto’s, een werkplaatsbon van de garage en verklaringen van haar personeel. Het hof vond dat het bewijs geleverd was en verscheurde de naheffing.

Neem voor vragen over een auto van de zaak gerust contact met ons op. 

Controleer jouw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021

28-12-2020

In deze periode valt de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 op de mat. Heb jij jouw aanslag al ontvangen? Zorg ervoor dat je de voorlopige aanslag goed controleert. De aanslag is namelijk gebaseerd op de van jou bekende gegevens bij de Belastingdienst en dit kan nogal afwijken van de huidige situatie.

Ondernemingsraad (OR)

Door de medezeggenschap en inspraak van medewerkers versterken zij jou bij het ondernemerschap.

Onze collega Arjen Mosselaar overleden

04-01-2021

2021 is voor ons zeer verdrietig begonnen. Onze collega Arjen Mosselaar is op 1 januari geheel onverwachts overleden. Hij was nog maar 46 jaar oud. Arjen laat een vrouw en een zoon achter.

Accountantscontrole

Accountantscontrole: de stok achter de deur om processen flink onder de loep te nemen. Met ons advies verbeter je daadwerkelijk. Maak van de nood een deugd.

Pensioen ondernemer

Je kunt als ondernemer niet vroeg genoeg beginnen met het vormen van jouw eigen basisinkomen. Onze pensioenspecialisten staan voor je klaar!

Chris van Buiten

Registeraccountant | Partner