Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

10 september 2020

Legessanctie bestemmingsplan gemeenten

Een bestemmingsplan van gemeenten moet vaak worden herzien en anders verlengd om het plan actueel te houden. Is dit niet het geval, dan dreigt een legessanctie.

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast welke gebieden in de gemeente voor welke taken bestemd zijn. Denk aan recreatie, wonen of industrie. Afwijken van een bestemmingsplan kan slechts onder voorwaarden.

Herzien of verlengen

Een bestemmingsplan moet actueel blijven en dus is wettelijk vastgelegd dat een bestemmingsplan iedere tien jaar moet worden herzien. Is herziening niet nodig, dan moet het bestemmingsplan worden verlengd.

Legessanctie

Is een bestemmingsplan niet tijdig herzien of verlengd, dan dreigt een legessanctie. Dit betekent dat een gemeente dan voor werkzaamheden ten aanzien van het bestemmingsplan geen leges meer kan heffen. De legessanctie is in 2018 echter gewijzigd.

www.ruimtelijkeplannen.nl

Vanaf 1 juli 2018 kunnen gemeentes hun bestemmingsplannen publiceren op de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Is dit gebeurd, dan komt de legessanctie te vervallen. Alleen voor bestemmingsplannen die niet op de site staan, blijft de legessanctie nog van kracht.

Leges voor omgevingsvergunning?

Onlangs bracht een belastingplichtige een zaak voor de rechter, omdat hij leges had moeten betalen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een schutting. Omdat het bestemmingsplan niet tijdig was herzien of verlengd, wilde de man zich beroepen op de legessanctie. Omdat het betreffende bestemmingsplan was terug te vinden op bovengenoemde site, ging die vlieger niet op. De legesheffing bleef dan ook in stand.

Neem voor vragen gerust contact met ons op. 

Aanslag zuiveringsheffing recreatiepark inclusief btw?

26-08-2020

Is de aanslag zuiveringsheffing van recreatieparken inclusief of exclusief btw wanneer zij dit doorbelasten aan de bezoekers? Dit hangt af van de omstandigheden. 

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.

Cao dans- en toneelgezelschappen minimumtarief zzp'er

09-09-2020

In de cao voor dans- en toneelgezelschappen is een bepaling opgenomen waarin een minimumtarief geldt voor zzp'ers. Deze cao is algemeen verbindend verklaard waardoor dit voor de hele bedrijfstak geldt.