Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

10 februari 2021

Mogelijk WW voor niet-werkend personeel door onwerkbaar weer

Vanwege vorst, ijzel en sneeuw kan het zijn dat werknemers niet kunnen werken. Je hebt dan mogelijk recht op een bijzondere WW-uitkering. De uitkering duurt zolang deze omstandigheden aanhouden. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of en wanneer jouw bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling.

Wachtdagen

De eerste dagen dat jouw werknemers niet kunnen werken, moet je als werkgever het loon nog zelf doorbetalen. Het gaat dan om de zogeheten wachtdagen. Het aantal wachtdagen is afhankelijk van het type weersomstandigheden. Is sprake van vorst, ijzel of sneeuwval, dan gelden er per winterseizoen twee wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart. Na afloop van deze wachtdagen kan het UWV aan jou een WW-uitkering verstrekken voor de in dienst zijnde werknemers. In een toepasselijke cao kan bepaald zijn dat deze WW-uitkering wordt aangevuld tot 100%.

Voorwaarden WW-uitkering

 • Je dient dagelijks voor 10.00 uur een melding te doen van het onwerkbare weer bij het UWV. Het UWV controleert aan de hand van KNMI-gegevens of de gemelde onwerkbare weersomstandigheden zich daadwerkelijk voordoen.
 • Jouw werknemers mogen tijdens onwerkbaar weer niet aan het werk zijn, ook niet ergens anders. En ze mogen ook niet op de werkplek aanwezig zijn. Het UWV controleert steekproefsgewijs of er inderdaad geen werkzaamheden worden verricht.
 • Verder geldt dat de werknemer per week minimaal 5 uur niet kan werken. In de situatie dat hij minder dan 10 uur per week werkt, moet hij per week minimaal de helft van zijn uren niet kunnen werken.
 • Je moet de WW-uitkering uiterlijk binnen 26 weken na de eerste dag waarop de werknemers door onwerkbaar weer niet hebben kunnen werken, bij het UWV aanvragen. Een te late aanvraag neemt het UWV niet meer in behandeling, waardoor er geen WW-uitkering meer wordt verstrekt.

Let op!
Je kunt voor het aanvragen van een WW-uitkering voor jouw werknemers gebruikmaken van het formulier ‘Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer’ op de website van het UWV.

Hoogte dagloon

Bij het bepalen van het dagloon wordt niet gekeken naar het loon over een jaar uit alle dienstbetrekkingen samen, maar alleen naar het loon dat een werknemer op dat moment verdiende.

Dagen die niet meetellen

Tijdens periodes met onwerkbaar weer tellen de volgende dagen niet mee:

 • feestdagen;
 • bijzonder verlof;
 • rustdagen;
 • atv-uren en roostervrije dagen;
 • vakantiedagen, verlofdagen en verplichte snipperdagen;
 • al vastgestelde ‘extra verlofdagen’ voor oudere werknemers;
 • dagen waarop de werknemer in detentie is.

Meerdere werkgevers

Indien een werknemer via zijn werkgever een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer ontvangt, terwijl hij in de periode dat hij deze uitkering krijgt bij een andere werkgever werkt, moet hij de uren die hij elders heeft gewerkt aan het UWV doorgeven. Daarvoor is een speciaal formulier ‘Opgave gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer’.

AO/IB

AO/IB

Wil jij jouw organisatie ook beter beheren en sturen? Houdt dan jouw Administratieve Organisatie eens tegen het licht. We voorzien je van tips en adviezen om jouw bedrijfsvoering verder te verbeteren.
Unit4

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Exact

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Carolien van der Meer

Carolien van der Meer

Assistent-accountant

Coronadossier: update 24 februari

Coronadossier: update 24 februari

24-02-2021

In ons coronadossier vind je de belangrijkste aandachtspunten op een rij.