Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

21 juli 2020

Vanaf 27 september inschrijven UBO-register verplicht

Ondernemingen zijn vanaf 27 september verplicht om eigenaren of personen die zeggenschap hebben in te schrijven in het UBO-register. Dit is bedoeld om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan, zoals witwassen van geld. 

Registreer op tijd

Voor rechtspersonen en personenvennootschappen die op of na 27 september 2020 worden opgericht, moet je meteen bij de inschrijving in het Handelsregister de UBO’s aanmelden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij entiteiten die vóór 27 september 2020 zijn opgericht, heb je achttien maanden de tijd om de UBO’s aan te melden bij de KvK. Let op: niet op tijd melden is een economisch delict.

Wie moeten zich aanmelden?

  • Rechtspersonen: onder andere een bv, nv - voor zover niet-beursgenoteerd -, coöperatie, vereniging, stichting en kerkgenootschap;
  • Personenvennootschappen: vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap.

Vertraging

Het UBO-register had eigenlijk per 1 januari van dit jaar openbaar moeten zijn, maar vraagtekens inzake de privacy van het register zorgden voor de nodige vertraging.

Trustwetgeving in de maak

Het is de bedoeling dat er ook voor trusts en soortgelijke constructies een UBO-register komt. De wetsvoorbereiding is afgerond en de wetsvoorstellen zullen na de zomer bij de Raad van State worden ingediend.

Beschikking LIV en LKV controleren

31-07-2020

Kwam jij als werkgever in 2019 in aanmerking voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostenvoordeel (LKV) voor één of meerdere werknemers? Je ontvangt dan uiterlijk 31 juli van dit jaar een beschikking. In de beschikking staat hoeveel LIV of LKV je ontvangt. Check de beschikking goed op eventuele fouten. Hoe doe je dit?

Overdragen

Begin op tijd met de voorbereidingen want het verkoopklaar maken van jouw onderneming neemt enkele jaren in beslag.

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.

Financieren met de overheid

Met de helpende hand van de overheid heb je meer kans van slagen.

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.