Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

21 juli 2020

Vanaf 27 september inschrijven UBO-register verplicht

Ondernemingen zijn vanaf 27 september verplicht om eigenaren of personen die zeggenschap hebben in te schrijven in het UBO-register. Dit is bedoeld om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan, zoals witwassen van geld. 

Registreer op tijd

Voor rechtspersonen en personenvennootschappen die op of na 27 september 2020 worden opgericht, moet je meteen bij de inschrijving in het Handelsregister de UBO’s aanmelden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij entiteiten die vóór 27 september 2020 zijn opgericht, heb je achttien maanden de tijd om de UBO’s aan te melden bij de KvK. Let op: niet op tijd melden is een economisch delict.

Wie moeten zich aanmelden?

  • Rechtspersonen: onder andere een bv, nv - voor zover niet-beursgenoteerd -, coöperatie, vereniging, stichting en kerkgenootschap;
  • Personenvennootschappen: vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap.

Vertraging

Het UBO-register had eigenlijk per 1 januari van dit jaar openbaar moeten zijn, maar vraagtekens inzake de privacy van het register zorgden voor de nodige vertraging.

Trustwetgeving in de maak

Het is de bedoeling dat er ook voor trusts en soortgelijke constructies een UBO-register komt. De wetsvoorbereiding is afgerond en de wetsvoorstellen zullen na de zomer bij de Raad van State worden ingediend.

Corona: steun voor innovatie

22-12-2020

De bestaande Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) wordt door de coronacrisis volgend jaar gebruikt om innovatieve bedrijven volgend jaar extra financiële ondersteuning te bieden.

Corona: meer duidelijkheid steunmaatregelen door lockdown

21-12-2020

Maandag 14 december heeft het kabinet de harde lockdown aangekondigd. Dit betekent dat alle niet-essentiële winkels de deuren moeten sluiten t/m in ieder geval 19 januari. Om de ondernemers tegemoet te komen zijn er een aantal extra financiële maatregelen opgezet. Ondertussen is hier meer duidelijkheid over. We zetten de belangrijkste op een rij.

Pierre Bruin

Assistent-accountant

Lonenspecial: varia Arbeidsrecht

13-01-2021

Ben jij als werkgever op de hoogte van het arbeidsrecht? Lees meer over transitievergoeding, WW-premie, oproeptermijn, RI&E en meer.

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen

Relatiebeheerder

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • HBO-BE/Accountancy