Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

14 september 2020

Voldoe jij aan de WagwEU? Voorkom boete

Voldoe jij al aan de WagwEU? De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie is op 1 maart 2020 van kracht gegaan. De wet is in het leven voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die in Nederland aan het werk gaanOm boetes te voorkomen, is het van belang dat je erop toeziet dat jouw opdrachtnemer zich aan alle regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden houdt.

Tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten

De WagwEU is van belang voor ondernemingen waarbij via een buitenlandse werkgever tijdelijk een buitenlandse werknemer wordt gedetacheerd. De nieuwe wet is ook van belang voor ondernemers die voor een tijdelijke opdracht gebruikmaken van een buitenlandse zelfstandige.

Let op!

De wet is niet van toepassing op buitenlandse werknemers die tijdelijk in dienst treden van een Nederlandse werkgever.

Meldingsplicht

Op basis van de WagwEU geldt voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen de verplichting om zich te melden via het online meldloket voor buitenlandse werknemers.

Let op!
De melding moet plaatsvinden voordat de werkzaamheden worden gestart.

Welke gegevens moeten worden aangeleverd?

Via het online meldloket moet onder andere worden gemeld wat de contactgegevens zijn van de buitenlandse werkgever of zelfstandige, wie de contactpersoon is, voor welke Nederlandse opdrachtgever er wordt gewerkt en welke werknemers er eventueel in Nederland komen werken. Ook moet worden gemeld in welke sector de werkzaamheden plaatsvinden en waar en gedurende welke periode er gewerkt wordt. Daarnaast moet worden aangegeven wie verantwoordelijk is voor de loonbetaling en moet een bewijs worden overgelegd dat er sociale premies worden betaald.

Welke gegevens moeten worden bewaard?

Op basis van de WagwEU geldt de verplichting om fysiek of digitaal bepaalde documenten te hebben op de Nederlandse werkplek, zoals de arbeidsovereenkomsten en loonstroken van de betrokken werknemers, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en de daarbij behorende betalingsbewijzen.

Let op!

Alle documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits beschikbaar zijn.

Wie is de contactpersoon?

Er moet altijd een contactpersoon worden aangewezen die de Inspectie SZW kan benaderen als er op basis van de inlichtingenplicht aanvullend informatie moet worden verstrekt. De contactpersoon moet een natuurlijk persoon zijn en moet in Nederland aanwezig zijn. Daarnaast moet deze persoon bevoegd zijn om documenten te verzenden en te ontvangen.

De opdrachtgever is medeverantwoordelijk

De WagwEU is ook van belang voor Nederlandse ondernemingen. Je bent als opdrachtgever namelijk medeverantwoordelijk voor naleving van de verplichtingen op de naleving van arbeidsvoorwaarden. Bij niet-nakoming kun je ook een boete krijgen, die kan variëren van € 750 tot € 8.000. Afhankelijk van de omstandigheden kan cumulatie, verhoging of matiging plaatsvinden.

Tip!
Er geldt geen meldingsplicht bij incidentele arbeid, zoals het voeren van zakelijke besprekingen of het uitvoeren van dringende reparaties of onderhoud.

Tip!
Maak de verplichtingen op basis van de WagwEU onderdeel van de afspraken met jouw opdrachtnemer.

Heb jij vragen over de WagWEU en of je of jouw opdrachtnemers dit al goed naleven? Wij helpen je graag. Neem gerust contact met ons op. 

Mariska de Vries-Broersma

Registeraccountant

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.

BVM is nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijk actieve ondernemingen

25-08-2020

Volgens het wetsvoorstel is BVM de nieuwe rechtsvorm voor ondernemers die zich richten op maatschappelijke doelen. De doelstellingen van ondernemingen moeten voornamelijk liggen op het gebied van energie, klimaat, zorg, onderwijs, veiligheid en arbeidsparticipatie. 

Tot 1 oktober buitenlandse btw terugvragen!

14-09-2020

Heb jij vorig jaar in de EU goederen of diensten gekocht? Je kunt de btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. Maar let op, dit dien je voor 1 oktober in te dienen.

Huwelijkse voorwaarden

Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden beperk je de financiële risico’s voor jouw onderneming.