23 januari 2023

Aandachtspunten schenking voor eigen woning

Vanaf 2023 is de schenking voor de eigen woning nog maar beperkt mogelijk. Met een aantal punten bij de schenking van ouders aan kinderen heeft de staatssecretaris onlangs wel toegezegd soepel om te gaan.

Schenking in 2023 van ouder aan kind

De schenkingsvrijstelling voor een eigen woning, ook wel de jubelton genoemd, is in 2023 verlaagd. Schenk je voor het eerst in 2023 een bedrag voor een eigen woning aan jouw kind(eren), dan bedraagt de maximale schenkingsvrijstelling € 28.947. Het is dan echter slimmer om een beroep te doen op een andere eenmalige vrijstelling. Deze bedraagt in 2023 namelijk ook € 28.947 én deze is vrij besteedbaar. Aangezien je maar van één van beide vrijstellingen gebruik kunt maken, is het daarom beter om voor deze vrij besteedbare schenkingsvrijstelling te kiezen.

Let op!

Ook voor deze vrij besteedbare schenking gelden voorwaarden. Informeer naar deze voorwaarden.

Gelijke behandeling

Kies je per abuis als ouder toch voor de schenkingsvrijstelling eigen woning, dan heeft de staatssecretaris onlangs een toezegging gedaan: een schenking in de relatie ouders/kinderen, waarbij in de aangifte schenkbelasting 2023 een beroep wordt gedaan op de eenmalige verhoogde vrijstelling eigen woning, wordt hetzelfde behandeld als de eenmalige verhoogde vrijstelling zonder bestedingseis.

Nogmaals schenkingsvrijstelling na ontbinding schenking

In de schenkingsovereenkomst voor de eigen woning is veelal opgenomen dat de schenking ontbonden wordt als deze niet besteed wordt aan de in de wet opgenomen bestedingsmogelijkheden voor de eigen woning. De ontvanger van de schenking heeft in de twee kalenderjaren ná de eerste schenking de tijd om de schenking te besteden. Gebeurt dat niet, dan wordt de schenking volgens de afspraak in de schenkingsovereenkomst ontbonden. De ontvanger moet het geschonken bedrag dan terugbetalen en een melding hiervan doen bij de Belastingdienst.

Tip!

De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat na zo’n ontbinding opnieuw een beroep gedaan kan worden op de schenkingsvrijstelling eigen woning of de eenmalige verhoogde vrijstelling van ouders aan kinderen.

Voorbeeld
In 2022 heb je een bedrag van € 106.671 aan jouw kind geschonken voor een eigen woning. In de schenkingsovereenkomst nam je op dat de schenking vervalt als jouw kind dit bedrag niet vóór 2025 besteed aan één van de in de wet opgenomen bestedingsmogelijkheden voor de eigen woning. Jouw kind besteedt het bedrag niet vóór 2025 aan zo’n bestedingsmogelijkheid. Dit betekent dat de schenking geheel vervalt. Jouw kind betaalt het bedrag geheel aan jou terug en meldt vóór 1 juni 2025 bij de Belastingdienst dat niet is voldaan aan de voorwaarden van de vrijstelling. De staatssecretaris keurt goed dat je daarna opnieuw een beroep kunt doen op de eenmalige verhoogde vrijstelling tussen ouders en kinderen. Hiervoor moet op het moment van die nieuwe schenking dan wel voldaan worden aan alle voorwaarden voor die vrijstelling.

Let op!

Als je niet voldoet aan alle voorwaarden die de staatssecretaris opneemt voor de goedkeuring, kun je niet opnieuw een beroep doen op de vijstelling. Laat je daarom adviseren over die voorwaarden.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Patrick Overgaauw

Patrick Overgaauw

Assistent-accountant

Visionplanner
Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Lees verder
arrow right
Joost van den Bovenkamp

Joost van den Bovenkamp

Pensioen- en inkomensadviseur

Assistent accountant
Alleen cijfers inkloppen en jaarrekeningen opmaken? Nee, je gaat verder. Van managementdashboards tot het verder digitaliseren van processen staat hoog in het vaandel.
Lees verder
arrow right
Eindejaarstips 2020
Om 2020 goed af te sluiten hebben wij de eindejaarstips op een rij gezet. Van welke fiscale regelingen kun je nog profiteren? Welke belangrijke aandachtspunten moeten voor het einde van het jaar zeker nog afgehandeld worden? En welke zaken zijn voor jou als werkgever belangrijk? Dit en meer vind je in de eindejaarstips via de onderstaande blokken. Zo ben jij goed voorbereid. Vragen? Neem gerust contact met ons op.
Lees verder
arrow right
Belastingdruk verhoogd door lagere box 1 indicatie
In het Belastingplan 2024, dat op Prinsjesdag is aangekondigd, zien we dat de belastingdruk in box 1 van de inkomstenbelasting voor het jaar 2024 aanzienlijk zal toenemen. Deze toename wordt gerealiseerd door verschillende maatregelen, waaronder een lichte stijging van het eerste belastingtarief, maar vooral door een aanzienlijke beperking van de indexering van het tweede belastingtarief.
Lees verder
arrow right