Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

27 februari 2020

Aanvraag mkb-scholingssubsidie

Vanaf 2 maart kunnen ondernemers in het mkb aanvragen indienen voor de nieuwe SLIM scholingssubsidie. SLIM, ook wel subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb. Er is € 48 miljoen beschikbaar gesteld.

Ontwikkeling werknemers

Als mkb-ondernemer kun je dit subsidiegeld aanwenden voor initiatieven die zijn gericht op leren en ontwikkelen van jouw personeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor jouw werknemers.

Leermethoden

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen van een systeem voor periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers of voor het bieden van een praktijkleerplaats als een werknemer een mbo-opleiding wil volgen.

Maxima

De maximale subsidie voor individuele ondernemers bedraagt € 24.999. Werken meerdere ondernemers samen, dan bedraagt de subsidie maximaal € 500.000.

Ook landbouw, horeca en recreatiesector

Ook grotere bedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector komen voor subsidie in aanmerking. Dit vanwege het feit dat in deze sectoren vaak gewerkt wordt met seizoensarbeiders.

Administratieve verplichtingen

De subsidie gaat wel gepaard met een aantal administratieve verplichtingen. Voordat je een aanvraag kunt indienen, moet je je registreren als aanvrager. Dat kan vanaf twee weken voordat de subsidie kan worden aangevraagd. Het aanvragen zelf moet met een zogenaamd e-formulier. En je moet een activiteitenplan opstellen. Hiervoor zijn op de site van het Ministerie van SZW-sjablonen beschikbaar.

Wil je meer weten over de SLIM-subsidie? Wij adviseren je graag. Neem gerust contact met ons op.

Factoring

Beschik sneller over jouw geld. Onze financieringsspecialisten koppelen je aan de juiste factoringpartij. 

Aanvraag uitstel betalen belasting mogelijk tot 1 oktober

16-06-2020

De coronacrisis kan vergaande gevolgen hebben voor ondernemers. Daarom is het mogelijk gemaakt om voor de meeste belastingschulden uitstel van belasting te krijgen. De periode voor het aanvragen van belastinguitstel is verlengd tot en met september 2020.

Erik Folbert

Salarisadviseur

Miriam Steenvoorden

Assistent-accountant