Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

2 maart 2021

SLIM-regeling aanvragen

Ben je een mkb-ondernemer en investeer je in je werknemers door een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen te geven of hun vaardigheden up to date te houden? Vraag dan nu de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) aan. Dit kan uiterlijk t/m 31 maart. Benieuwd of jij in aanmerking komt?

Aanvraagmomenten

Mkb-werkgevers kunnen dit jaar op twee momenten de SLIM-regeling aanvragen:

  • van 2 tot en met 31 maart 2021
  • van 1 tot en met 30 september 2021

De aanvraag kan gedaan worden via het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. 

Let op!

Gezien het succes van de SLIM-regeling is het raadzaam de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen om te voorkomen dat de subsidiepot leeg is. Houdt er daarnaast rekening mee dat er een mogelijkheid is dat jouw subsidieaanvraag niet ingeloot wordt.

Ook samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen en van grootbedrijven in de horeca, landbouw en recreatie kunnen van 1 juni tot en met 30 juni 2021 een beroep doen op de SLIM-regeling.

Doel SLIM-regeling

De SLIM-regeling beoogt werkgevers te ondersteunen bij initiatieven voor leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Dit betekent dat het mogelijk is om, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, SLIM-subsidie aan te vragen voor:

  • de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
  • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Subsidieaanvraag

In de subsidieaanvraag wordt onder meer vermeld:

  • een beschrijving van het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • de startdatum van het initiatief, de verwachte datum van afronding van het initiatief en een planning van de te ondernemen activiteiten.

Tot slot

Heb je vragen over de SLIM-regeling? Of ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor de SLIM-regeling? Onze adviseurs helpen je graag. Neem gerust contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Coronadossier: update 26 augustus

Coronadossier: update 26 augustus

26-08-2021

In ons coronadossier vind je de coronasteunmaatregelen van de overheid op een rij.
Energielijst EIA 2022

Energielijst EIA 2022

18-01-2022

Ben je van pan om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen? De nieuwe Energielijst, met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EAI), is bekend. De Energielijst bevat tal van wijzigingen, die zowel voor ondernemers zowel voor- als nadelig uit kunnen pakken.
Dimitri Ulrich

Dimitri Ulrich

Relatiebeheerder

Twinfield

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.