Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

2 juli 2020

Aanvraag subsidie praktijkleren geopend

Heb je het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student? Je kunt tot 16 september 17:00 uur de definitieve subsidie aanvragen. 

Praktijkleren

Het doel van praktijkleren is het beter voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die je als werkgever maakt.

Merendeel bestemd voor mbo

De subsidie is met name gericht op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, studenten in sectoren met een tekort aan gekwalificeerd personeel en op wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. Het merendeel van de subsidie is bestemd voor leerlingen in het mbo. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per leerplaats.

Let op!

De sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen extra subsidie krijgen voor een praktijkleerplaats. Hoeveel je dit extra oplevert, hangt af van het aantal ingediende aanvragen.

Sluiting door corona?

Ben je enige tijd gesloten geweest als gevolg van het coronavirus, dan heb je jouw leerling enige tijd niet kunnen begeleiden. Dit heeft echter geen invloed op de hoogte van de subsidie. Het maakt daarbij niet uit of je gedwongen gesloten was, of omdat dit volgens de richtlijnen van het RIVM niet verantwoord was.

Extra voorwaarden

De subsidieregeling kent een aantal extra voorwaarden. Die variëren per onderwijssoort. Je treft ze in detail aan op de site van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (rvo.nl).

Aanvragen

Aanvragen van de subsidie moet digitaal bij rvo.nl met behulp van eHerkenning, niveau 1. Heb je nog geen eHerkenning? Vraag dit dan op tijd aan.

Lonenspecial 2021

Voor jou als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn op het gebied van personeels- en salarisadministratie. In de lonenspecial 2021 vind je de belangrijkste wijzigingen op dit gebied. De lonenspecial is een handig naslagwerk. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten.

Controleer jouw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021

28-12-2020

In deze periode valt de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 op de mat. Heb jij jouw aanslag al ontvangen? Zorg ervoor dat je de voorlopige aanslag goed controleert. De aanslag is namelijk gebaseerd op de van jou bekende gegevens bij de Belastingdienst en dit kan nogal afwijken van de huidige situatie.

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.

Jennie Brekelmans

Administratief medewerker

Lonenspecial: overige corona-actualiteiten voor werkgevers

13-01-2021

Ben jij al op de hoogte van belastinguitstel, uitstel administratieve verplichtingen, G-rekening en meer?