Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

14 mei 2020

Subsidie voor mbo-praktijkleerplaats

Werkgevers kunnen vanaf de vierde week van mei een voorschot aanvragen op de subsidieregeling voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Hiermee wil het kabinet werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoetkomen in al gemaakte kosten en bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo blijven bestaan.

Subsidie voor praktijkleerplaatsen

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de mbo'er praktijkbegeleiding kreeg.

Subsidie niet minder door corona

Werkgevers die tot en met 19 mei te maken hebben met gedwongen sluiting vanwege het coronavirus, krijgen voor de weken waarin zij de studenten niet konden begeleiden, toch subsidie.

Let op!
Dit geldt ook voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Voorschot aanvragen

Je kunt een voorschot aanvragen voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot het moment van invoering van de coronamaatregelen op 16 maart 2020. Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo.

Definitieve aanvraag na voorschot verplicht

Wanneer je een voorschot aanvraagt, ben je ook verplicht om tussen 2 juni en uiterlijk 16 september 2020 voor 17:00 uur een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve subsidie.

Heb je vragen over de voorschot subsidie voor mbo-praktijkleerplaatsen? Neem dan gerust contact met ons op.

Lisenka Dekker

Assistent-accountant

Ondernemingsraad (OR)

Door de medezeggenschap en inspraak van medewerkers versterken zij jou bij het ondernemerschap.

Na mijn bedrijf

Je hebt je bedrijf overgedragen naar de volgende generatie. Wij zorgen ervoor dat je volop kunt genieten en ontspannen tijdens je pensioen. 

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.