Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

06 april 2020

Aanvraagloket NOW geopend

Het UWV heeft vandaag het aanvraagloket voor de Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geopend. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus. De regeling kan aangevraagd worden tot en met 31 mei 2020. Er wordt een enorme drukte verwacht.

Het UWV verwacht maandag 6 april zeker tienduizenden aanmeldingen. Minister Koolmees (Sociale Zaken) schat in dat in totaal 100.000 tot 150.000 ondernemingen een aanvraag zullen doen. Het gaat dan om ongeveer anderhalf miljoen werknemers.

De NOW-regeling uitgelegd

Ondernemers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie is dat een bedrijf gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies boekt.

Bepaling omzetverlies

Het omzetverlies wordt bepaald op 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een omzetverlies in een periode die één of twee maanden later start. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020.

Tegemoetkoming maximaal 90%

De tegemoetkoming bij 100% omzetverlies bedraagt 90% van de loonsom. Bij een geringer verlies wordt de tegemoetkoming naar rato aangepast, dus bijvoorbeeld 45% bij 50% omzetverlies.

Wat is de loonsom?

Voor de loonsom wordt uitgegaan van de loonaangifte en neemt men als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Hier bovenop komt voor alle bedrijven een opslag van 30% voor werkgeverslasten zoals pensioen en werkgeverspremies. Het maximumloon per werknemer is € 9.538 per maand.

Aanvraag

De aanvraag vindt plaats per loonheffingennummer. Per aanvraag dient de te verwachten omzetdaling van de totale onderneming vermeld te worden.

Wie wel, wie niet?

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de regeling. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. De regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nulurencontract.

Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor gewone werkgevers. Werkenden met een fictieve dienstbetrekking vallen ook onder de regeling, niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde dga's niet.

Positief oordeel UWV

Heeft een ondernemer de aanvraag voor de NOW ingediend en oordeelt het UWV positief, dan krijgt men in drie termijnen een voorschot van 80%. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag. Indien nodig wordt de regeling ná mei verlengd. De subsidie mag alleen gebruikt worden voor de loonkosten.

Rol accountant

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist, maar er wordt nog bekeken onder welke grens een accountantsverklaring niet nodig is. Er volgt binnen 22 weken een eindafrekening van het UWV.

Geen gedwongen ontslag!

Een voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat geen ontslag bij het UWV wordt aangevraagd om bedrijfseconomische redenen in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020. Gebeurt dit toch, dan wordt de tegemoetkoming verminderd door 150% van het loon van de ontslagen werknemer in mindering op de loonsom te brengen.

Let op!
Deze voorwaarde geldt niet voor werknemers met een flexibel contract.

Let op, de NOW-regeling is de grootste subsidie die kan worden verstrekt en heeft grote impact op de financiële cashflowplanning van jouw bedrijf. De aanvraag kan eenmaal ingediend niet meer worden gewijzigd. Het is dus van belang om hier secuur mee om te gaan. Omnyacc adviseert daarom dringend om de aanvraag in overleg met jouw relatiebeheerder af te stemmen.

De kans is groot dat jouw accountant na 24 weken een goedkeurende verklaring moet ondertekenen. Naast de geschatte omzetderving, is het van belang de juiste periode te kiezen. Advies en begeleiding is in deze gewenst van jouw accountant en kan voorkomen dat je te weinig subsidie ontvangt of zelfs teveel ontvangen subsidie moet terug betalen. Neem hiervoor contact met ons op.

Je kunt hier de NOW aanvragen.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Lonenspecial: varia arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

Lonenspecial: varia arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

13-01-2022

In de varia arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht gaan we dieper in op de transitievergoeding, WW-premie, aanbod vaste uren 2022, oproeptermijn en meer.
25 tips HRM-beleid

25 tips HRM-beleid

25 tips voor een goed HRM-beleid voor jou op een rij
Hoelang moet je je financiële administratie bewaren?

Hoelang moet je je financiële administratie bewaren?

Staat jouw archief of online database ook vol met administratie van veel jaren? Heel goed, want je bent verplicht je financiële administratie 7 jaar te bewaren. Dit is de fiscale bewaarplicht. Zo kan de Belastingdienst de administratie controleren wanneer zij een aangifte niet vertrouwd of documentatie opvragen voor een onderzoek bij een van jouw zakenpartners of leveranciers. Maar let op, voor sommige documenten geldt een bewaartermijn van 10 jaar. Welke documenten zijn dit? Hoe zit het als je je financiële administratie uitbesteed of als je je bedrijf beëindigt?