Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

22 december 2022

Arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

In sommige gevallen wil je bepaalde arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Bijvoorbeeld om de reiskostenvergoeding aan te passen, omdat jouw werknemers vaker thuiswerken. Dan kan een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ uit de arbeidsovereenkomst uitkomst bieden.

Wijzigingsbeding

In een arbeidsovereenkomst kan een zogeheten eenzijdig wijzigingsbeding worden opgenomen. Dit houdt in dat de werkgever expliciet schriftelijk bepaalt dat hij zich de bevoegdheid voorbehoudt de arbeidsovereenkomst eenzijdig aan te passen als hij daarvoor een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer daarvoor moet wijken. Er dient dan dus een belangenafweging plaats te vinden.

Ontbreken eenzijdig wijzigingsbeding?

Heb je als werkgever geen eenzijdig wijzigingsbeding schriftelijk afgesproken met de werknemer? Dan moet je om een wijziging af te dwingen terugvallen op de algemene norm van het goed werkgever- en werknemerschap. De Hoge Raad heeft in het zogenaamde Stoof/Mammoet-arrest geoordeeld dat die norm de werknemer ertoe kan verplichten een wijziging te accepteren, als

  1. sprake is van gewijzigde omstandigheden,
  2. de werkgever een redelijk wijzigingsvoorstel doet én
  3. de werknemer dat voorstel redelijkerwijs niet kan weigeren.

Collectieve wijzigingen

Er werd in dit arrest wel vanuit gegaan dat het eenzijdig wijzigingsbeding specifiek bedoeld was voor collectieve wijzigingen en de norm van het goed werkgever- en werknemerschap meer voor individuele wijzigingen. Recentelijk heeft de Hoge Raad hierover uitsluitsel gegeven en bepaald dat de criteria uit het Stoof/Mammoet-arrest ook kunnen worden ingeroepen om collectieve wijzigingen af te dwingen. Ook als je verzuimd hebt een eenzijdig wijzigingsbeding overeen te komen, kun je hier dus een beroep op doen.

Mag een werknemer een wijziging weigeren?

Verder heeft de Hoge Raad bepaald dat niet geldt dat een werknemer een wijzigingsvoorstel van de werkgever alleen mag weigeren indien het voorstel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, maar dat hiervoor ook de lichtere toetsnorm geldt. De norm van de onaanvaardbaarheid is te streng. Het gaat om de vraag of de werknemer het door de werkgever gedane voorstel redelijkerwijs mag weigeren.

Heb je vragen over het wijzigen van jouw arbeidsovereenkomst en/of -voorwaarden? Wij adviseren je graag. 

Speciaal voor jou

UITGELICHT

iMUIS by King

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën. 
De Hoornse wensboom

De Hoornse wensboom

In deze bijzondere tijd willen wij van Omnyacc in samenwerking met Voor een mooie stad de lach op het gezicht toveren bij zoveel mogelijk mensen! Dit willen wij doen door wensen in vervulling te laten gaan. Iedereen kan een wens achterlaten tot en met 8 januari. In het nieuwe jaar gaan we zoveel mogelijk wensen uit laten komen. Andere ondernemers en particulieren kunnen ook meedoen als wensvervuller. Doe jij ook mee?
Erwin Bremer

Erwin Bremer

Relatiebeheerder

Herfinancieren

Herfinancieren

Het optimaliseren van een financieringsstructuur, oftewel herfinancieren, gebeurt steeds vaker.