Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

07 februari 2020

Auto en fiscus 2020

De belastingen op auto's zijn de laatste jaren steeds verder aangescherpt. Dit maakt fiscaal vriendelijk autorijden lastiger. Er zijn nog steeds mogelijkheden, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In dit nieuwsartikel vind je meer informatie over de fiscale toekomst van de auto.

Rijd je in een milieuvriendelijke auto, dan heb jij kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggeschroefd. Hoewel nog beperkter, kun je ook in 2020 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.

Bijtelling privégebruik auto

Voor de meeste nieuwe auto's van de zaak waarmee ook privé wordt gereden, geldt vanaf 2017 een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm). Alleen voor nieuwe auto's zonder CO2-uitstoot geldt vanaf 2017 nog een lagere bijtelling van 4%. Voor auto's die in het jaar 2019 op naam zijn gesteld, geldt die lagere bijtelling van 4% tot een cataloguswaarde van € 50.000. Hierop geldt een uitzondering voor auto's zonder CO2-uitstoot op waterstof; deze auto's houden wel een bijtelling van 4% over de gehele cataloguswaarde. Voor het jaar 2020 geldt een lagere bijtelling van 8% voor elektrische auto's tot een cataloguswaarde van € 45.000. Deze bijtelling geldt ook voor auto's op waterstof, maar ook nu over de gehele cataloguswaarde.

Voor nieuwe auto's gelden in 2020 de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

Soort autoBijtellingCO2-uitsoot
Elektrisch8% over cataloguswaarde tot € 45.000 / 22% over het meerdere 00
Waterstof8%0
Overig22%Meer dan 0

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat je elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft voor alle auto's gedurende 60 maanden geldig. Na deze periode wordt de bijtelling vastgesteld aan de hand van de dan geldende percentages.

Let op!
Een auto met datum eerste toelating tot de weg van uiterlijk 31 december 2016 krijgt na 60 maanden geen bijtelling van 22%, maar van 25%. Dit is alleen anders als het een auto betreft die geen CO2 uitstoot. Auto's die geen CO2 uitstoten, krijgen een korting van 14% op de normale bijtelling. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor een elektrische auto uit 2015 in de loop van 2020 een bijtelling gaat gelden van 11% (25% -/- 14%) tot een cataloguswaarde van € 45.000. Daarboven is de bijtelling 25%. Bovendien lopen auto's die de periode van 60 maanden achter de rug hebben, jaarlijks mee met de wettelijke wijzigingen in de bijtelling.

Tip!
Voor ondernemers in de inkomstenbelasting blijft de bijtelling beperkt tot maximaal het bedrag dat in een jaar aan autokosten ten laste van de winst is gebracht.

Vanaf 2026 is er nog maar één bijtellingspercentage van 22%. Tot die tijd wordt de bijtelling voor auto's zonder CO2-uitstoot in stapjes verhoogd. Uiteraard geldt dit niet voor auto's van voor die datum die nog in hun 60-maandentermijn zitten.

Een bijtelling kan overigens helemaal achterwege blijven indien je kunt bewijzen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto heeft gereden. Woon-werkkilometers worden daarbij gezien als zakelijk, ook als je thuis gaat lunchen.

Let op!
Is jouw auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling niet 22% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde in het economisch verkeer.

Milieu-investeringsaftrek

Er bestaat in 2020 geen recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor personenauto's, wel voor bestelauto's. Voor de waterstofpersonenauto heb je recht op maximaal 75% willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) over een bedrag van maximaal € 75.000. In 2020 geldt de milieu-investeringsaftrek (MIA) voor de waterstofpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km en voor volledig elektrische auto's met een CO2-uitstoot van 0 gr/km (niet zijnde een dieselauto).

Hierbij gelden verschillende aftrekpercentages en zijn er maxima gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen.

€ 40.000

Soort autoMIA %Maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag
Waterstofpersonenauto (CO2-uitstoot = 0)36%€ 75.000
Elektrische auto (CO2-uitstoot = 0)

Ook voor het oplaadstation van jouw elektrisch aangedreven auto die op jouw eigen bedrijfsterrein staat, geldt in 2020 de MIA. Het aftrekpercentage voor het oplaadstation bedraagt 36%. Laadpalen waarvan de investeringskosten minder dan € 2.500 bedragen, komen niet in aanmerking voor de MIA/VAMIL, tenzij deze samen met de elektrische auto worden aangemeld.

Motorrijtuigenbelasting

De hoogte van de motorrijtuigenbelasting (mrb) is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de CO2-uitstoot van jouw auto. Voor personenauto's met een CO2-uitstoot van 0 gr/km geldt tot 2025 een vrijstelling. Voor plug-inhybrides met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km geldt tot 2025 een halftarief (dat wil zeggen de helft van het tarief dat voor een gewone personenauto geldt).

Ondernemers betalen voor een bestelauto die op diesel rijdt, minder mrb. Voorwaarde is dat de bestelauto meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Dit moet u desgevraagd aannemelijk kunnen maken, maar een kilometeradministratie is niet vereist.

Bpm

Als jouw auto op kenteken wordt gezet, wordt bpm geheven. Deze bpm zorgt er mede voor dat auto's in Nederland duur zijn. De hoogte van de bpm is voor personenauto's gebaseerd op de CO2-uitstoot. Tot 2025 geldt nog een vrijstelling bpm voor auto's met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor personenauto's waarvoor geen vrijstelling geldt, is de bpm hoger naarmate de CO2-uitstoot groter is.

Tip!
Ondernemers kunnen voor een bestelauto een beroep doen op een vrijstelling bpm. De belangrijkste voorwaarde is dat meer dan 10% van de jaarlijks gereden kilometers zakelijke kilometers zijn.

Tot slot

Het aanschaffen van een energiezuinige auto levert ook in 2020 nog een aantal fiscale voordelen op. Over deze fiscale voordelen in het algemeen heb je in dit nieuwsartikel kunnen lezen. Heb je nog vragen of wil je weten wat dit voor jouw situatie betekent? Wij adviseren je graag.

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.

Echtscheiding

Onze juristen kunnen je begeleiden in het scheidingstraject en helpen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Legessanctie bestemmingsplan gemeenten

10-09-2020

Een bestemmingsplan van gemeenten moet vaak worden herzien en anders verlengd om het plan actueel te houden. Is dit niet het geval, dan dreigt een legessanctie. 

Leasing auto

Financial of operational lease? Onze specialisten vergelijken en regelen de beste optie voor jou.

Stabiliseren/reorganiseren

Dit is het moment om jouw organisatie een spiegel voor te houden. Samen stellen wij jouw processen scherp voor de volgende stap.