30 januari 2020

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor vastgoed-bv's

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor vastgoed-bv's blijft de gemoederen bezighouden. Onlangs heeft het hof Amsterdam in het kader van de BOR beslist dat de verhuur van vastgoed een ondernemingsactiviteit is.

Bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling geeft een vrijstelling van 100% over de waarde van een onderneming van € 1.000.000. Boven deze waarde is een vrijstelling van 83% van toepassing. De vrijstelling geldt zowel bij een overlijden als bij een schenking van aandelen.

Casus hof Amsterdam

In de casus bij het hof Amsterdam is sprake van een schenking van aandelen in een vastgoed-bv, waarbij een beroep is gedaan op de BOR. De vastgoed-bv verhuurt naast enkele kantoorunits een hotelgebouw. De bv voert haar werkzaamheden uit in een van haar eigen kantoorunits. 83,9% van de totale waarde van het vastgoed ziet op het hotelgebouw, het restant van 16,1% op het kantoorgebouw. De bv heeft zelf 4,9% van het totaal in gebruik. Naast het vastgoed bezit de bv een aanzienlijk bedrag aan liquide middelen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank heeft in 2018 in deze zaak geoordeeld dat er geen sprake is van het drijven van een onderneming. Gelet op de aard en omvang van de arbeid die wordt verricht met betrekking tot het vastgoed, is volgens het hof wel degelijk sprake van het drijven van een onderneming.

Criteria

Er is namelijk sprake van een intensieve bemoeienis bij de vastgoedexploitatie. Daarnaast is bij de verhuur van het hotelgebouw sprake van een hoger rendement dan het normrendement (IPD Nederlandse vastgoedindex). Het verhuurde kantoorgebouw valt overigens buiten de onderneming, met uitzondering van de eigen gebruikte unit.

Verdeling

Uiteindelijk werd 88,7% aangemerkt als ondernemingsvermogen. Daarnaast wordt 83,9% van de aanwezige liquide middelen als ondernemingsvermogen aangemerkt. Daarboven mag nog eens 5% van het ondernemingsvermogen als vrijgesteld beleggingsvermogen worden meegeteld. Al met al een interessante uitspraak.

Belastingdienst

De Belastingdienst is steevast van mening dat bij vastgoedverhuur sprake is van een beleggingsactiviteit. Op grond van deze uitspraak en van rechtspraak van een aantal jaren geleden kan bij verhuur van vastgoed wel degelijk sprake zijn van een onderneming. Het loont dus om dit samen met jouw adviseur nader uit te zoeken.

Heb je vragen over de BOR? Neem gerust contact met ons op.

Btw-vraagstukken
Zit jij met een ingewikkelde btw-kwestie? Onze specialisten behandelen dagelijks btw-vraagstukken en kennen alle ins en outs van de complexe wetgeving. 
Lees verder
arrow right
Voorlopige stop op afbouw salderingsregeling zonnepanelen
Het wetsvoorstel om vanaf 2025 de salderingsregeling voor zonnepanelen geleidelijk af te schaffen, heeft geen goedkeuring gekregen van de Eerste Kamer. Hierdoor lijkt de voorgestelde afbouw van de salderingsregeling voorlopig niet te worden doorgevoerd.
Lees verder
arrow right
Geen uitzondering: betaalrekeningen vallen onder box 3
De staatssecretaris reageert op vragen uit de Tweede Kamer en geeft aan dat hij geen voorstander is van het uitzonderen van betaalrekeningen van het forfaitaire rendement in box 3, ondanks het feit dat er op betaalrekeningen geen rente wordt ontvangen.
Lees verder
arrow right
Juridische kwesties: werkgeversaansprakelijkheid bij ontbreken verkeersongevallenverzekering
Een werkgever werd verantwoordelijk gehouden voor de schade van een maaltijdbezorger, ontstaan door een verkeersongeval met zijn scooter tijdens werktijd. Wat zijn de verplichtingen voor jou als werkgever in dergelijke gevallen?
Lees verder
arrow right
Nieuwe regels voor incassodienstverleners
Vanaf 1 april 2024 komen er nieuwe regels voor incassodienstverleners. Het beroep wordt vanaf dan gereguleerd en de dienstverleners moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en zich registreren.
Lees verder
arrow right