Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

07 mei 2020

Belastingschuld bv bestuurder aansprakelijk?

Als bestuurder van een bv kun je toch aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de bv. Ondanks dat een bv een onafhankelijke rechtspersoon is. Het is wel mogelijk om de risico's te beperken.

Bestuursaansprakelijkheid

Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv, waaronder meestal de dga, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft onder meer de loonheffing en omzetbelasting. De aansprakelijkheid vervalt als betalingsmoeilijkheden door een bestuurder van een bv tijdig aan de fiscus gemeld worden. Dit betekent binnen twee weken nadat betaald had moeten worden.

Onbehoorlijk bestuur

Zijn betalingsmoeilijkheden tijdig gemeld, dan is een bestuurder niet aansprakelijk, tenzij de inspecteur kan bewijzen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Melding blijft van kracht

In een zaak bij de rechtbank Breda was een bv in de modebranche in betalingsmoeilijkheden gekomen. Dit was door de bestuurder annex dga ook gemeld bij de ontvanger. Toch werd de bestuurder na het faillissement van de bv voor ruim € 70.000 aansprakelijk gesteld voor belastingschulden.

Nogmaals melden?

De inspecteur stelde dat de belastingschulden waarvoor betalingsmoeilijkheden bestonden, inmiddels betaald waren na een afgesproken betalingsregeling. Hierna waren echter diverse nieuwe belastingschulden ontstaan en betaald. De inspecteur stelde dan ook niet op de hoogte te zijn van het feit dat er nog steeds betalingsmoeilijkheden bestonden en vond dat de bestuurder dit opnieuw had moeten melden.

Hoge Raad: melding blijft van kracht bij betalingsachterstand

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad blijft een eenmaal gedane melding van betalingsonmacht echter gelden, zolang er betalingsachterstanden zijn. Het is niet van belang of dit nieuwe belastingschulden betreft.

Inspecteur kan nieuwe melding eisen

De aansprakelijkheid is wel weer van toepassing als de inspecteur na een betaling laat weten van mening te zijn dat er geen betalingsonmacht meer bestaat. Dan zal de bestuurder de betalingsonmacht opnieuw moeten melden, als deze althans nog bestaat. In deze zaak had de inspecteur dit echter niet laten weten, zodat de aansprakelijkheid niet overeind bleef.

Corona

Het ministerie van Financiën heeft laten weten dat het apart melden van betalingsonmacht per heden tijdelijk niet meer nodig is. Als een ondernemer (bijzonder) uitstel van betaling heeft gevraagd, voor bijvoorbeeld omzetbelasting of loonbelasting, hoeft het formulier inzake de melding van betalingsonmacht niet te worden ingevuld. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken. De Belastingdienst heeft ook nog eens bevestigd dat het verzoek om uitstel van betaling ook als een melding van betalingsonmacht wordt gezien.

Heb je vragen over de aansprakelijkheid van een bestuurder van een bv? Neem dan contact met ons op.

Groeien

Je bent trots op de ontwikkeling die je bedrijf doormaakt. Terecht! Maar hoe nu verder? Wij helpen bij allerlei zaken die je hiervoor niet hoefde te regelen. 

Erik Folbert

Salarisadviseur

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.

Conny de Haan-Vink

Assistent-accountant