Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

13 augustus 2020

Wanneer is een beloning van meewerkende partner toegestaan?

Werkt jouw partner mee in het bedrijf? Dan is het mogelijk om de beloning hiervoor af te trekken van de winst, mits de beloning niet minder is dan € 5.000 per jaar. De Advocaat-Generaal (A-G) van de Hoge Raad acht deze beperking echter ontoelaatbaar.

Discriminatie door beloning meewerkende partner

De wet stelt nu dat een beloning die de partner ontvangt, onbelast blijft als deze lager is dan € 5.000. De ondernemer mag die beloning niet aftrekken. De A-G bij de Hoge Raad is echter van mening dat deze regeling discriminerend is. Wanneer anderen dan de partner van de ondernemer een beloning van minder dan € 5.000 ontvangen, is die beloning namelijk wel aftrekbaar van de ondernemingswinst.

Advies A-G

Hij adviseert de Hoge Raad dan ook om deze beperking in de wet te negeren. De Hoge Raad neemt dergelijke adviezen meestal over, maar dit hoeft niet. Het wachten is nu dus op het oordeel van de Hoge Raad.

Beloning meewerkende partner € 1.500

Het advies speelt in een zaak waarbij een ondernemer aan zijn meewerkende partner in een jaar een beloning van € 1.500 had toegekend. Overigens merkte de ondernemer de vergoeding aan als vrijwilligersvergoeding, maar daar ging de A-G niet in mee.

Heb je vragen over de beloning voor je meewerkende partner in het bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Crowdfunding

Een alternatieve financieringsvorm? Presenteer jouw financieringswens optimaal door crowdfunding.

Verminderde toeslagen door transitievergoeding

15-09-2020

Moet jij een werknemer een transitievergoeding uitbetalen? Wijs jouw werknemer dan op de consequenties voor eventuele toeslagen. Werknemers die na ontslag een transitievergoeding krijgen, ontvangen namelijk vaak minder hoge toeslagen. Na Kamervragen heeft Staatssecretaris van Huffelen van Financiën aangegeven dat hij dit niet ongewenst vindt.

Bedragen tegemoetkoming LIV en jeugd-LIV gewijzigd

28-08-2020

De bedragen van de tegemoetkoming van het LIV en jeugd-LIV zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Als werknemer kun je deze tegemoetkomingen in de loonkosten aanvragen voor werknemers met een loon tot maximaal 125% van het wettelijk minimum loon.

Conny de Haan-Vink

Assistent-accountant

Top 10 Belastingplan 2021

16-09-2020

Op de derde dinsdag van september, ook wel Prinsjesdag genoemd, zijn de plannen van het kabinet voor 2021 gepresenteerd. In dit nieuwsartikel zetten wij de top 10 fiscale voorstellen uit het Belastingplan 2021 voor je op een rij. 

Accountantscontrole

Ben je verplicht om de jaarrekening te laten controleren door een accountant? Of wil je vrijwillig verantwoording afleggen? Omnyacc is jouw partner in control.