11 juni 2024

Btw-vrijstelling voor valpreventie door fysiotherapeuten?

Ouderen lopen een verhoogd risico op vallen door zichtproblemen, medicatie of andere oorzaken. Er is onderzocht of trainingen die gericht zijn op valpreventie in aanmerking komen voor de btw-vrijstelling voor medische diensten. Een Kennisgroep van de Belastingdienst heeft deze vraag ontkennend beantwoord.

Verhoogd valrisico

De Kennisgroep gaat in op de situatie waarbij een fysiotherapeut in groepsverband valtrainingen organiseert voor ouderen met een verhoogd risico op vallen. De training gaat in op het herkennen van valgevaarlijke situaties, het verminderen van valangst en op het verbeteren van het activiteitenniveau en de balans.

Rol huisarts

De huisarts beoordeelt of een persoon voor de training in aanmerking komt. Daarna doet de fysiotherapeut een uitgebreide intake, screening en metingen. De training bestaat uit een hindernisbaan waarbij verder geoefend wordt op de techniek van het vallen en ook spelvormen aan bod komen. De trainingen zijn voor ieder gelijk, maar kunnen desgewenst individueel worden aangepast.

Gezondheidskundige verzorging van de mens?

De Kennisgroep komt tot de conclusie dat bovenomschreven valtrainingen niet in aanmerking komen voor de btw-vrijstelling inzake medische diensten. Voor die vrijstelling komen namelijk in het algemeen therapeutische handelingen in aanmerking met als doel het stellen van een diagnose, op basis hiervan te behandelen en zo mogelijk genezen van ziekten. Maar ook als preventie de doelstelling is, kan een dienst soms toch onder de vrijstelling vallen. Er moet dan wel een concreet risico van aantasting van de gezondheid bestaan.

Concreet risico afwezig

Volgens de Kennisgroep bestaat er bij genoemde valtrainingen geen concreet risico op aantasting van de gezondheid. Dat het preventieve doel verband houdt met de gezondheid, is onvoldoende.

Let op!

De Kennisgroep geeft nog aan dat de btw-vrijstelling alleen van toepassing is als een gezondheidskundige dienst persoonlijk en rechtstreeks aan een individu wordt verricht. Om die reden zijn groepsbehandelingen ook uitgesloten van de btw-vrijstelling. Dit kan alleen anders zijn als binnen een groepsbehandeling elke persoon behandeld wordt voor zijn of haar specifieke stoornis of beperking. Een individuele aanpassing, zoals bij genoemde groepstrainingen, is daarvoor echter niet voldoende.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right
WNT-controle
Ben je een (semi-)publieke instelling en val je onder de wet normering topinkomens (WNT)? Wij kunnen de accountantscontrole volgens het WNT-protocol uitvoeren en je van de benodigde verklaring voorzien.
Lees verder
arrow right
Basecone
Heb jij ook nog een papieren archief en bonnetjes overal? Helemaal niet gek, want zo doen heel veel ondernemers het nog. Het kan alleen overzichtelijker door het creëren van je eigen digitale kantoor! Basecone is de software die jou als ondernemer kan helpen als het gaat om digitale documentverwerking. Basecone herkent facturen automatisch, doet direct een boekingsvoorstel en heeft koppelingen met diverse boekhoudpakketten. Gun jezelf dit gemak en bespaar tijd met Basecone.
Lees verder
arrow right
Junior Belastingadviseur
Training on the job van onze ervaren belastingadviseurs, de kans om je NOB-titel te halen en werken voor mooie MKB-ondernemers en audit klanten? Dan ben je op het juiste adres!
Lees verder
arrow right
Unit4
Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Lees verder
arrow right