Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

29 juli 2021

Buitensporige last bij belastingheffing in box 3?

Moet je interen op je vermogen om verschuldigde belasting te kunnen betalen? Dan is dit een aanwijzing dat er sprake kan zijn van een zogenaamde buitensporige last. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. De zaak werd voor verder onderzoek doorverwezen naar het hof.

Heffing box 3

In genoemde zaak ging het om de belastingheffing in box 3. Deze gaat uit van een verondersteld rendement en niet van het werkelijk behaalde rendement. Deze heffing staat met name vanwege de lage rentestand dan ook al jaren ter discussie en wordt door vele belastingplichtigen ook aangevochten via bezwaarprocedures.

Individuele en buitensporige last

Volgens huidig recht is het kort gezegd niet toegestaan belasting te heffen indien deze heffing leidt tot een ‘individuele en buitensporige last’. In genoemde zaak voor de Hoge Raad was de vraag aan de orde of hiervan sprake was.

Belastingheffing hoger dan rendement

In deze zaak bedroeg in het jaar 2017 het rendement in box 3 op het daarin aanwezige vermogen van de belastingplichtige € 1.244 terwijl € 1.354 betaald moest worden aan belasting in box 3. De Hoge Raad moest zich in deze zaak dan ook uitspreken over de vraag of dit betekende dat er sprake was van een individuele en buitensporige last.

Interen op vermogen?

Als de belastingheffing hoger is dan het behaalde rendement, moet volgens de Hoge Raad ook in aanmerking worden genomen of en in hoeverre iemand een zodanig laag inkomen heeft dat hij op zijn vermogen moet interen om de belasting te voldoen. De wetgever heeft immers geen belastingheffing beoogt waardoor men op zijn vermogen moet interen om de verschuldigde belasting te kunnen voldoen, aldus de Hoge Raad. Is dit wél het geval, dan kan er dus sprake zijn van een buitensporige last. De zaak werd verwezen naar een ander hof om dit uit te zoeken.

Vragen

Heb je vragen over het al dan niet bestaan van een individuele en buitensporige last? Een van onze fiscale adviseurs kunnen je hierbij helpen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Belastingaangifte

Belastingaangifte

Wij verzorgen je complete belastingaangiften en adviseren je hoe je, indien mogelijk, meer fiscaal voordeel kunt behalen.
Navorderingsaanslag en 'nieuw feit'

Navorderingsaanslag en 'nieuw feit'

10-11-2021

Wil de fiscus een navorderingsaanslag opleggen? Dan is daar in de regel een 'nieuw feit' voor nodig. De inspecteur was bij het opleggen van de aanslag niet bekend en redelijkerwijs ook niet bekend kon zijn. Hiervan is onder omstandigheden geen sprake als de inspecteur verzuimd heeft aanslagen uit eerdere jaren te beoordelen. Dit oordeelde de rechtbank in Breda.
Eindejaarstips voor ondernemers in de inkomstenbelasting

Eindejaarstips voor ondernemers in de inkomstenbelasting

25-11-2021

Aan het eind van het jaar heb je meer duidelijkheid over jouw winstpositie. Beoordeel of jouw winst in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht kom je in de inkomstenbelasting net in het hoogste tarief.
Bedrijven krijgen opnieuw steun vanwege extra coronabeperkingen

Bedrijven krijgen opnieuw steun vanwege extra coronabeperkingen

28-11-2021

Vanwege de extra aangescherpte coronamaatregelen heeft het kabinet besloten opnieuw extra financiële steun beschikbaar te stellen voor de ondernemers die hiervan de dupe zijn.
Basecone

Basecone

Heb jij ook nog een papieren archief en bonnetjes overal? Helemaal niet gek, want zo doen heel veel ondernemers het nog. Het kan alleen overzichtelijker door het creëren van je eigen digitale kantoor! Basecone is de software die jou als ondernemer kan helpen als het gaat om digitale documentverwerking. Basecone herkent facturen automatisch, doet direct een boekingsvoorstel en heeft koppelingen met diverse boekhoudpakketten. Gun jezelf dit gemak en bespaar tijd met Basecone.