Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

24 november 2022

Zijn de CBS-enquêtes verplicht voor ondernemers?

Met regelmaat stuurt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedrijven enquêtes toe. Ben je als ondernemer verplicht om de enquêtes in te vullen?

Waarom enquêtes?

Het CBS stuurt bedrijven enquêtes toe om cijfermatig inzicht te krijgen over talloze zaken die de overheid nodig heeft voor het bepalen van haar beleid. Denk daarbij aan inzicht in de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld aan de vraag of er mogelijke tekorten zijn of dreigen te ontstaan aan personeel in bepaalde sectoren.

Wettelijke verplichting

Een bedrijf is wettelijk verplicht de enquêtes van het CBS binnen de gestelde termijnen te beantwoorden.

Let op!

Voor personen geldt de wettelijke verplichting niet. Een persoon kan wel verzocht worden om een enquête in te vullen, maar dit is dus niet verplicht.

Last onder dwangsom

Beantwoord je de enquête van het CBS niet, dan zal het CBS dit afdwingen via een zogenaamde last onder dwangsom. Je krijgt dan de kans om de enquête alsnog te beantwoorden. Als je dit niet binnen veertien dagen doet, moet je een dwangsom betalen.

Tip!

Het CBS legt niet meteen een last onder dwangsom op, maar stuurt altijd eerst een herinnering met de vraag om de gegevens met spoed op te sturen.

Hoogte dwangsom

De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de omvang van jouw onderneming, de periode waarop de gevraagde gegevens betrekking hebben en jouw responsgedrag, ofwel de mate waarin je verzuimt de gevraagde gegevens aan te leveren. De hoogte van een dwangsom kan oplopen tot € 16.000, maar in bijzondere gevallen zelfs tot € 500.000.

Boete

Bij een tweede of volgende overtredingen kun je bestraft worden met een boete die kan oplopen tot maximaal € 5.000.

Let op!

Het dan alsnog beantwoorden van de enquête doet de boete niet vervallen.

Bezwaar

Ben je het niet eens met een opgelegde sanctie, dan kun je in bezwaar bij de Directeur-Generaal van het CBS. Wijst deze jouw bezwaar af, dan kun je naar de rechter stappen.

Let op!

Het ontvangen en betalen van een last onder dwangsom of een boete ontslaat je niet van de verplichting om de enquête te beantwoorden.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Salarisadministratie

Salarisadministratie

Het voeren van een correcte, tijdige en betrouwbare salarisadministratie kijkt nauw. Salarisadministratie, méér dan een loonstrook.
De Hoornse wensboom

De Hoornse wensboom

In deze bijzondere tijd willen wij van Omnyacc in samenwerking met Voor een mooie stad de lach op het gezicht toveren bij zoveel mogelijk mensen! Dit willen wij doen door wensen in vervulling te laten gaan. Iedereen kan een wens achterlaten tot en met 8 januari. In het nieuwe jaar gaan we zoveel mogelijk wensen uit laten komen. Andere ondernemers en particulieren kunnen ook meedoen als wensvervuller. Doe jij ook mee?
Willekeurige afschrijving in 2023

Willekeurige afschrijving in 2023

10-01-2023

Een van de ondersteunende maatregelen van het kabinet voor het mkb voor de jaren 2023 t/m 2027 betreft de mogelijkheid om in 2023 willekeurig af te schrijven op bepaalde bedrijfsmiddelen.
Extra durfkapitaal voor startende bedrijven in techsector

Extra durfkapitaal voor startende bedrijven in techsector

13-01-2023

Nederlandse start-ups in de vroege fase kunnen een beroep doen op € 106 miljoen extra durfkapitaal. het geld komt beschikbaar via negen zogenaamde Seed Capital-fondsen. Deze fondsen bieden naast kapitaal ook kennis.
Rapportages en dashboarding

Rapportages en dashboarding

Financiële rapportages geven inzicht in jouw financiële situatie en vormen de basis voor strategische beslissingen.