Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15 december 2022

Controleer je premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk)

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan inzake de no-riskpolis voor een werknemer die in de tweede periode weer in dienst is getreden. Maak tijdig bezwaar bij de Belastingdienst, mocht je vermoeden dat ZW-uitkeringen en eventuele WGA-uitkeringen aansluitend aan de tweede dienstbetrekking aan jou als werkgever zijn toegerekend als uitkeringslast.

Ziektewet-uitkering in de no-risk polis

Bij de no-riskpolis bestaat er voor een werknemer die medische beperkingen heeft, in bepaalde situaties recht op een Ziektewet-uitkering. Deze ZW-uitkering wordt vaak via de werkgever betaalbaar gesteld (werkgeversbetaling), zodat hij deze in mindering kan brengen op zijn loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Het is dus een schadebeperkende maatregel die werkgevers over de streep moet trekken om een werknemer met een beperking aan te nemen, dan wel in dienst te houden. Mocht de werknemer uiteindelijk in de WGA terechtkomen, dan wordt deze werknemer niet meegerekend bij de bepaling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Dit staat bekend als de no-riskpolis. Ook voor werknemers die geen recht hebben op een WIA-uitkering, de zogeheten 35-minners, kan er onder bepaalde voorwaarden recht bestaan op een ZW-uitkering.

Twee periodes van vijf jaar

De wet geeft aan dat er voor wat betreft de no-riskpolis twee periodes van vijf jaar zijn. De eerste periode vangt bij de 35-minner vijf jaar na einde wachttijd aan en de tweede periode vangt vijf jaar na datum indiensttreding aan. De uitval moet binnen die periode hebben plaatsgevonden om er een beroep op te doen.

Weer in dienst?

Stel nu dat de werknemer binnen die tweede periode weer opnieuw in dienst is getreden bij de werkgever. Kan er dan wel of geen beroep worden gedaan op de no-riskpolis? De Hoge Raad heeft hier inmiddels recentelijk uitsluitsel over gegeven en bepaald dat de no-riskpolis ook geldt voor ZW-uitkeringen aan een werknemer die:

  • met een no-riskpolis bij de werkgever in dienst was, én
  • ziek uit dienst ging, én
  • binnen vijf jaar na de startdatum van de eerst dienstbetrekking voor de tweede keer bij de werkgever in dienst kwam, én
  • opnieuw ziek uit dienst is gegaan.

Premiebeschikking Werkhervattingskas

Aangezien de Hoge Raad pas op 28 oktober 2022 uitspraak heeft gedaan, kon de Belastingdienst bij het bepalen van de premies in het kader van de onlangs verzonden premiebeschikking Werkhervattingskas hier geen rekening mee houden. Dit kan betekenen dat de ZW-uitkeringen en eventuele WGA-uitkeringen aansluitend aan de tweede dienstbetrekking, aan u als werkgever zijn toegerekend als uitkeringslast.

Maak tijdig bezwaar

Het is dus zaak om tijdig bezwaar te maken als je vermoedt dat dit bij jou het geval zou kunnen zijn. Je kunt daarmee ook de instroomlijsten opvragen zodat je inzichtelijk hebt welke uitkeringen aan jou zijn toegerekend, waarna je kunt controleren of dat al dan niet terecht is.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Aandachtspunten verzuim 2022

Aandachtspunten verzuim 2022

17-03-2022

Verzuimende werknemers kunnen een grote kostenpost binnen je organisatie zijn. Daarnaast komt er bij verzuim een hoop kijken. Weet jij als werkgever met welke wet- en regelgeving je rekening moet houden? Wat moet je regelen, wanneer en door wie? Wat regel je zelf en wat besteed je uit? En hoe zit het met het salaris, uitkeringen en overige financiële zaken? Deze aspecten komen hier aan bod.
Deadline eigenrisicodrager WGA of ZW

Deadline eigenrisicodrager WGA of ZW

14-03-2022

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA of ZW? Of wil je dit worden per 1 juli 2022? Vraag dit dan uiterlijk 31 maart aan bij de Belastingdienst.  
Starterskrediet terug betalen? Fiscaal niet aftrekbaar

Starterskrediet terug betalen? Fiscaal niet aftrekbaar

28-02-2023

Moet je starterskrediet van het UWV terugbetalen? Dan is dit fiscaal niet aftrekbaar, omdat het namelijk niet aan te merken is als persoonsgebonden aftrekpost, noch als negatief loon.
Dwangsom geldt ook bij verzoek om ambtshalve vermindering

Dwangsom geldt ook bij verzoek om ambtshalve vermindering

21-03-2023

Als je te laat bent met bezwaar maken tegen jouw belastingaanslag, kun je een verzoek indienen om ambtshalve vermindering. De fiscus moet hier binnen acht weken op reageren. Blijft een reactie uit, dan kun je een dwangsom eisen. Dit geldt ook als je een verzoek hebt ingediend tot ambtshalve vermindering van jouw aanslag.
Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten zijn de basis van de samenwerkingen met jouw medewerkers.