Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15 april 2020

Corona: factureren bij financiële problemen

Veel ondernemers worden financieel geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Wellicht ook wel een aantal van jouw klanten. Om problemen met de fiscus te voorkomen, moet je ook deze klanten echter wel tijdig factureren.

Factuurplicht

Onder meer als je goederen en diensten aan andere ondernemers levert, bent je in beginsel verplicht een factuur te sturen. Dit moet uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin je hebt geleverd.

Klant in moeilijkheden

Door de coronacrisis heb je wellicht goederen en diensten geleverd aan klanten die nu in financiële moeilijkheden verkeren. Toch moet je ook hen tijdig een factuur sturen, anders kun je zelf problemen krijgen met de fiscus.

Uitstel van betaling

Het staat je vrij jouw klanten al dan niet extra leverancierskrediet te geven en bijvoorbeeld een betaaltermijn van twee maanden te bieden in plaats van één maand. Het is natuurlijk wel van belang dat je daardoor niet zelf in financiële problemen komt, want ook jouw financiële verplichtingen lopen waarschijnlijk gewoon door.

Fiscus verleent 'gratis' uitstel

Dat je jouw factuur pas later betaald krijgt, heeft geen invloed op jouw btw-aangifte, ervan uitgaande dat je het factuurstelsel hanteert. Je neemt het bedrag van de levering dus gewoon op in het aangiftetijdvak waarin je de factuur stuurt.

Je hoeft de daarin begrepen btw overigens niet direct te betalen, want desgevraagd kun je vanwege de coronacrisis voor een periode van drie maanden uitstel van betaling aanvragen. Dit moet online, met behulp van uw DigiD-code. Je betaalt slechts 0,01% rente op jaarbasis.

Factuur wordt niet betaald, wat nu?

Heb je een factuur gestuurd en ziet het ernaar uit dat deze niet betaald wordt, dan kun je de btw terugvragen zodra zeker is dat jouw vordering (gedeeltelijk) niet wordt betaald. De fiscus gaat hiervan uit wanneer uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die u met jouw klant bent overeengekomen, de factuur niet is betaald.

Let op!
Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt hiervoor de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door jouw klant.

Hoe btw terugvragen?

Het bedrag van de teruggaaf verwerkt je in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of waarin de termijn van één jaar is verstreken. Je vult het bedrag dat je terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van jouw btw-aangifte.

Wordt de factuur alsnog voldaan?

Op het moment dat de factuur na het terugvorderen van de btw alsnog wordt betaald, moet je het bedrag aan omzet en btw in de eerstvolgende btw-aangifte weer opnieuw aangeven.

Pas op met lening

Kan jouw klant de factuur niet betalen en vraagt hij je om dit om te zetten in een lening, dan dien je de btw wel gewoon af te dragen. Pas hiermee dus op!

Heb je vragen over de factuurplicht, het verlengen van de betaaltermijn of het aanvragen van uitstel van betaling? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Kristy Logger

Administratief medewerker

25 tips voor je bedrijfsfinanciering

Met hun bancaire achtergrond, opleiding tot financieringsspecialist en ervaring geven onze financieringsspecialisten Jos de Lange en William van Haaster je 25 tips op gebied van bedrijfsfinancieringen.

Leasing auto

Financial of operational lease? Onze specialisten vergelijken en regelen de beste optie voor jou.

25 tips HRM-beleid

25 tips voor een goed HRM-beleid voor jou op een rij

Pensioen werkgever

Wat zijn voor jou de beste mogelijkheden? Wij analyseren, implementeren, beheren en controleren jouw werkgeverspensioen.