Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

31 augustus 2022

Coronasubsidie voor sierteelt en voedingstuinbouw 

Kwam je als ondernemer volgens de TLTO niet in aanmerking voor een coronasubsidie voor sierteelt en voedingstuinbouw? Als er sprake is van bijzondere omstandigheid kun je deze toch krijgen. Dit heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) beslist.

TLTO

De TLTO was een coronagerelateerde subsidie voor de sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw. De subsidie voorzag erin de gevolgen van een omzetdaling van meer dan 30% vanwege corona deels te compenseren.

Omzetdaling

De omzetdaling moest vanwege het specifieke karakter van de regeling berekend worden over de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020. Daarbij moest de omzet in deze periode over het jaar 2020 vergeleken worden met die over dezelfde periode in de jaren 2017 tot en met 2019.

Bijzondere omstandigheid of niet?

In een zaak ging het om de subsidie die was verleend aan een ondernemer die in de jaren 2017 tot en met 2019 nog geen omzet had gerealiseerd. De ondernemer was namelijk in 2010 en 2013 grotendeels met een langdurige kweek van planten begonnen, die in 2020 geoogst zouden worden. Vanwege corona daalde de verkoop vrijwel geheel en moesten 12.600 planten vernietigd worden. De vraag was of er sprake was van een bijzondere omstandigheid.

Oorzaak ongeval

Het CBb vindt dat er hier inderdaad sprake is van een bijzondere situatie. Er was namelijk voor langdurige kweek en eenmalig oogsten gekozen vanwege de gezondheidssituatie van de kweker. Vanwege een ongeval kon hij zodoende toch blijven kweken, onder andere door de piekomzet door derden te laten oogsten.

Geen bevoegdheid

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in beginsel het recht om onterecht verstrekte voorschotten terug te vorderen. Ook kan men de TLTO intrekken of verlagen. Gezien de bijzondere omstandigheden had de RVO hier in deze casus geen gebruik van mogen maken. Het CBb besloot daarop de subsidie van ruim € 77.000 alsnog te verstrekken.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Collectief bezwaar

Collectief bezwaar

26-08-2022

Bij een zaak waarbij sprake is van 'collectief bezwaar' hoeft de inspecteur na uitspraak van de zaak niet meer op het ingediende bezwaar te reageren. Dit besliste het Hof Den Haag onlangs in een zaak die handelde om de heffing in box 3.
Erwin Bremer

Erwin Bremer

Relatiebeheerder

Begeleiden belastingcontrole

Begeleiden belastingcontrole

Staat de Belastingdienst binnenkort bij jou op de stoep voor een controle? Dat kan, want per jaar controleren zij tienduizenden ondernemers.
Agro: voorstel wijzigingen ‘Meststoffenwet’

Agro: voorstel wijzigingen ‘Meststoffenwet’

29-08-2022

De regels uit het 7e Actieprogramma Nitraat (7e AP) gaan pas in werking als de ‘Meststoffenwet’ is aangepast. Onlangs zijn enkele voorstellen gedaan om ‘Meststoffenwet’ per 1 januari 2023 op onderdelen aan te passen.